Livsmedelspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU14

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 2 februari 2022

Nästa händelse: Bordläggning 1 februari 2022

Utskottets förslag

Nej till motioner om livsmedelspolitik (MJU14)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 130 förslag i motioner om livsmedelspolitik från den allmänna motionstiden 2021. Motionerna handlar bland annat om livsmedelskontroll, märkning av livsmedel, exportfrämjande av svenska livsmedel, livsmedelsberedskap och offentlig konsumtion.

Anledningen till att utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-01-18, 2021-12-14

Nej till motioner om livsmedelspolitik (MJU14)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 130 förslag i motioner om livsmedelspolitik från den allmänna motionstiden 2021. Motionerna handlar bland annat om livsmedelskontroll, märkning av livsmedel, exportfrämjande av svenska livsmedel, livsmedelsberedskap och offentlig konsumtion.

Anledningen till att utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Förslagspunkter

1. Avgifter för offentlig livsmedelskontroll

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:3437 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 38 och

2021/22:3650 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 1 (M, KD)
Reservation 2 (C)

2. Livsmedelsbedrägerier

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:3343 av Joakim Sandell m.fl. (S),

2021/22:3650 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 31 och

2021/22:3654 av Niels Paarup-Petersen (C).

Reservation 3 (C, L)

3. Provtagning och övervakning av dioxin

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:1670 av Johan Hultberg (M) yrkande 12.

4. Livsmedelskontroll och sekretess

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:3456 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M).

5. Ursprungsmärkning av kött

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:318 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 1,

2021/22:1956 av Sten Bergheden (M),

2021/22:2479 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 4 i denna del,

2021/22:3705 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) yrkande 6 i denna del och

2021/22:4061 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) yrkande 58.

Reservation 4 (M, L)
Reservation 5 (MP)

6. Bästföredatum

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:3431 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 36 och

2021/22:3665 av Magnus Ek m.fl. (C) yrkande 24.

Reservation 6 (M, L)
Reservation 7 (C)

7. Livsmedelsmärkning i övrigt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:2919 av Markus Wiechel (SD) och

2021/22:4061 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) yrkande 46.

Reservation 8 (MP)

8. Märkning av plastprodukter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:236 av Markus Wiechel och Ludvig Aspling (båda SD) yrkande 2.

9. Exportfrämjande av svenska livsmedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:2454 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 38.

Reservation 9 (SD)

10. Livsmedelsberedskap och självförsörjning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:1954 av Sten Bergheden (M),

2021/22:2855 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) yrkande 1,

2021/22:3232 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 15,

2021/22:3437 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 8,

2021/22:3642 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 16,

2021/22:3880 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 2 och

2021/22:4197 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) yrkandena 18 och 19.

Reservation 10 (M, SD)
Reservation 11 (V)
Reservation 12 (KD)
Reservation 13 (MP)

11. Offentlig konsumtion

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4061 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) yrkandena 59 och 61.

Reservation 14 (MP)

12. Främjande av användningen av dricksvatten ur kran

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4062 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 21.

Reservation 15 (MP)

13. Skyddade beteckningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4208 av Maria Gardfjell och Anna Sibinska (båda MP).

Reservation 16 (MP)

14. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.