Livsmedelspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2022/23:MJU18

Planerat beslutsdatum: 31 maj 2023

Nästa händelse: Beredning 23 mars 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-03-23, 2023-04-20, 2023-05-09