Lokal samverkan mot arbetslöshet

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1995/96:AU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 maj 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-04-11
Justering: 1996-04-18
Betänkande 1995/96:AU13

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-05-02
4

Beslut

Beslut: 1996-05-08

Protokoll med beslut