Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan

Utbildningsutskottets betänkande 1995/96:UbU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.