Lokalförsörjning m.m. för högre utbildning och forskning

Utbildningsutskottets betänkande 1992/93:UbU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Justering: 1993-05-18
Betänkande 1992/93:UbU22

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-06-03
4

Beslut

Beslut: 1993-06-03

Protokoll med beslut