Löneskatter för enmansföretag

Socialförsäkringsutskottets bet 2005/06:SfU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2006

Beslut

Lägre löneskatter för enmansföretag (SfU11)

Enmansföretag som anställer en person ska betala bara ålderspensionsavgift på den ersättning som betalas till den anställde. Nedsättningen gäller den del av ersättningen till den nyanställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad och under högst tolv månader. Lagen är tillfällig och ska tillämpas på ersättningar som betalas ut till och med den 31 december 2007. Lagen börjar gälla den 1 juni 2006 och ska gälla för ersättningar som betalas ut därefter och avser anställningar som inte påbörjats före den 1 januari 2006. Lagen ska inte gälla för företag som bedriver fiskeri-, jordbruks- eller transportverksamhet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-06
Justering: 2006-04-20
Betänkande publicerat: 2006-04-25
Trycklov: 2006-04-25
Reservationer 9
bet 2005/06:SfU11

Lägre löneskatter för enmansföretag (SfU11)

Enmansföretag som anställer en person ska betala bara ålderspensionsavgift på den ersättning som betalas till den anställde. Nedsättningen gäller den del av ersättningen till den nyanställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad och under högst tolv månader. Lagen är tillfällig och ska tillämpas på ersättningar som betalas ut till och med den 31 december 2007. Lagen börjar gälla den 1 juni 2006 och ska gälla för ersättningar som betalas ut därefter och avser anställningar som inte påbörjats före den 1 januari 2006. Lagen ska inte gälla för företag som bedriver fiskeri-, jordbruks- eller transportverksamhet. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-03
4

Beslut

Beslut: 2006-05-03
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Löneskatter för enmansföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2006 och 2007.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:164 och avslår motionerna 2005/06:Sf24, 2005/06:T1 yrkande 4 och 2005/06:N308 yrkande 2.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

2. Minskade socialavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf283 och 2005/06:Sf286.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m04807
c01507
fp036012
kd021012
v23005
mp13004
-2000
Totalt151120078

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Arbetsgivaravgift för visstidsanställda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A245 yrkande 16.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m48007
c15007
fp360012
kd210012
v02305
mp12014
-0110
Totalt24524278

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Differentierade socialavgifter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf381 yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (m)

5. Sociala avgifter då 65 års ålder uppnåtts

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So551 yrkande 5 och 2005/06:A246 yrkande 3.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

6. Bärplockning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf210.

7. Regional nedsättning av socialavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:N382 yrkande 4.

8. Socialavgifter för företag med säsongsanställd personal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ445 yrkande 1.

Reservation 6 (c, kd)

9. Avgiftsskyldighet för andra föreningar än idrottsföreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk386 yrkande 1, 2005/06:Sk497 yrkande 3, 2005/06:Sf296, 2005/06:Sf397, 2005/06:Kr334 yrkande 19, 2005/06:Kr382 yrkande 7, 2005/06:Kr411 yrkande 5 och 2005/06:N215 yrkande 7.

Reservation 7 (c, kd)
Reservation 8 (mp)
Reservation 9 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m00487
c01507
fp351012
kd021012
v22015
mp00134
-1010
Totalt172376377

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag