Luftfart

Trafikutskottets betänkande 1992/93:TU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 april 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-02-16
Justering: 1993-03-11
Betänkande 1992/93:TU19

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-03-31
4

Beslut

Beslut: 1993-04-01

Protokoll med beslut