Luftfartsfrågor

Trafikutskottets bet 2015/16:TU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 2016

Beslut

Regeringen bör arbeta för att Bromma flygplats ska fortsätta utvecklas (TU14)

Regeringen tillsatte i slutet av år 2014 en samordnare som skulle se över framtiden för Bromma flygplats. Bland annat ingick det i uppdraget att pröva förutsättningarna för att utveckla flygkapacitet på annat håll i Stockholmsregionen och att använda marken där Bromma flygplats ligger till bostäder.

Riksdagen har tidigare uppmanat regeringen i ett tillkännagivande att inte tillsätta någon utredning om att avveckla citynära flygplatser. Riksdagen har även uppmanat regeringen att agera för att Bromma flygplats inte ska läggas ned.

Riksdagen uttalar nu att Bromma flygplats behövs. Flygplatsen är viktig både för tillgängligheten i Stockholmsregionen och övriga landet. Därför uppmanar riksdagen regeringen i ett tillkännagivande att verka för en fortsatt utveckling av Bromma flygplats.

Riksdagens tillkännagivande gjordes när riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2015 om luftfartsfrågor. Riksdagen sa nej till de andra motionerna.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande till regeringen om att den bör verka för en fortsatt utveckling av Bromma flygplats. Bifall eller delvis bifall till motionsyrkanden kopplade till ovannämnd tillkännagivande. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-04-05
Justering: 2016-04-21
Trycklov: 2016-04-27
Reservationer 13
bet 2015/16:TU14

Regeringen bör arbeta för att Bromma flygplats ska fortsätta utvecklas (TU14)

Regeringen tillsatte i slutet av år 2014 en samordnare som skulle se över framtiden för Bromma flygplats. Bland annat ingick det i uppdraget att pröva förutsättningarna för att utveckla flygkapacitet på annat håll i Stockholmsregionen och att använda marken där Bromma flygplats ligger till bostäder.

Riksdagen har tidigare uppmanat regeringen i ett tillkännagivande att inte tillsätta någon utredning om att avveckla citynära flygplatser. Riksdagen har även uppmanat regeringen att agera för att Bromma flygplats inte ska läggas ned.

Trafikutskottet uttalar nu att Bromma flygplats behövs. Flygplatsen är viktig både för tillgängligheten i Stockholmsregionen och övriga landet. Därför anser utskottet att riksdagen i ett tillkännagivande bör uppmana regeringen att verka för en fortsatt utveckling av Bromma flygplats.

Trafikutskottets förslag om tillkännagivande lades fram när utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2015 om luftfartsfrågor. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till de andra motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-05-10
Debatt i kammaren: 2016-05-11
4

Beslut

Beslut: 2016-05-11
10 förslagspunkter, 5 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 maj 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En strategi för luftfarten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1524 av Per-Arne Håkansson och Niklas Karlsson (båda S) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1697 av Edward Riedl (M) och

2015/16:3059 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 12.

Reservation 1 (M, C, L, KD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 1 73 0 10
SD 46 0 0 2
MP 25 0 0 0
C 0 20 0 2
V 18 0 1 2
L 0 16 0 3
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 187 123 1 38


Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 1 16
M 40 0 34 10
SD 46 0 0 2
MP 25 0 0 0
C 0 0 20 2
V 0 19 0 2
L 0 0 16 3
KD 1 0 13 2
- 0 0 0 1
Totalt 208 19 84 38


2. Regionala flygplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:614 av Hans Unander m.fl. (S),

2015/16:956 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M),

2015/16:2434 av Eskil Erlandsson och Göran Lindell (båda C),

2015/16:2564 av Finn Bengtsson m.fl. (M),

2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 9,

2015/16:3147 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 7 och

2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 33.

Reservation 3 (M, C, L)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 4 0 69 11
SD 46 0 0 2
MP 25 0 0 0
C 0 0 20 2
V 19 0 0 2
L 0 0 16 3
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 191 14 105 39


3. Arlanda flygplats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 5 (M)

4. Bromma flygplats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör
verka för en fortsatt utveckling av Bromma flygplats och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:1328 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) yrkande 7,

2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 8,

2015/16:3147 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 6 och

2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 32,

bifaller delvis motionerna

2015/16:949 av Jesper Skalberg Karlsson (M) yrkande 1,

2015/16:1328 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) yrkande 6 och

2015/16:2112 av Erik Bengtzboe (M) samt

avslår motionerna

2015/16:716 av Tina Ghasemi (M) yrkandena 1 och 2,

2015/16:949 av Jesper Skalberg Karlsson (M) yrkande 2,

2015/16:1106 av Said Abdu (FP),

2015/16:1197 av Mikael Cederbratt m.fl. (M) yrkandena 1 och 2 samt

2015/16:1694 av Edward Riedl (M).

Reservation 6 (S, MP)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 96 0 16
M 74 0 0 10
SD 46 0 0 2
MP 1 24 0 0
C 20 0 0 2
V 0 0 19 2
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 172 120 19 38


5. Flygtrafikledningstjänsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 31.1 och

2015/16:3059 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 13 och 14.

Reservation 8 (M, C, L, KD)

6. Fjärrstyrd flygtrafikledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 9 (M)

7. Byte av namn på flygplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:516 av Birgitta Ohlsson och Fredrik Malm (båda FP),

2015/16:662 av Robert Hannah (FP) och

2015/16:2253 av Mikael Oscarsson (KD).

8. Avgiftsuttag för säkerhetsvakter på behörighetsområden på flygplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 10 (M)

9. Alkoholtester av piloter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 11 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 73 1 0 10
SD 46 0 0 2
MP 25 0 0 0
C 20 0 0 2
V 19 0 0 2
L 16 0 0 3
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 296 15 0 38


10. Drönare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:766 av Anders Hansson (M) yrkande 2,

2015/16:806 av Erik Ottoson (M) yrkandena 1-4 och 6,

2015/16:1692 av Edward Riedl (M),

2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 13 och 14 samt

2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkandena 13 och 14.

Reservation 12 (M, C, L)
Reservation 13 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (M, C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 74 0 10
SD 46 0 0 2
MP 25 0 0 0
C 0 20 0 2
V 19 0 0 2
L 0 16 0 3
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 187 110 14 38