Luftfartsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 maj 2019

Beslut

Reglerna för tillsyn av marktjänster på flygplatser ändras (TU15)

Ett system för tillsyn av marktjänster på flygplatser införs. Tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen får möjlighet att besluta om de förelägganden som behövs för att reglerna ska följas. Transportstyrelsen får också befogenhet att meddela ytterligare föreskrifter i vissa frågor som gäller marktjänster på flygplatser.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2019. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen sa samtidigt nej till förslag i motioner om olika luftfartsfrågor, som till exempel regionala flygplatser, Bromma flygplats och luftfartens klimatpåverkan. Riksdagen sa nej eftersom vissa åtgärder redan har gjorts och arbete redan pågår i en del av de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-02
Justering: 2019-05-14
Trycklov: 2019-05-20
Reservationer 15
Betänkande 2018/19:TU15

Reglerna för tillsyn av marktjänster på flygplatser ändras (TU15)

Ett system för tillsyn av marktjänster på flygplatser införs. Tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen får möjlighet att besluta om de förelägganden som behövs för att reglerna ska följas. Transportstyrelsen får också befogenhet att meddela ytterligare föreskrifter i vissa frågor som gäller marktjänster på flygplatser.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 augusti 2019. Trafikutskottet förslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till förslag i motioner om olika luftfartsfrågor, som till exempel regionala flygplatser, Bromma flygplats och luftfartens klimatpåverkan. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej eftersom vissa åtgärder redan har gjorts och arbete redan pågår i en del av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-27
Debatt i kammaren: 2019-05-28
4

Beslut

Beslut: 2019-05-28
11 förslagspunkter, 9 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 maj 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Marktjänster på flygplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:111.

2. Regionala flygplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:461 av Arman Teimouri (L) yrkandena 1 och 2,

2018/19:586 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M),

2018/19:1118 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 6,

2018/19:2088 av Isak From och Kristina Nilsson (båda S) yrkande 1,

2018/19:2208 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S),

2018/19:2223 av Linda Ylivainio och Helena Lindahl (båda C),

2018/19:2282 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M),

2018/19:2417 av Peter Helander (C),

2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 5,

2018/19:2519 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C),

2018/19:2555 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C),

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 70,

2018/19:2735 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 9,

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 24 och

2018/19:3071 av Anders Åkesson och Mikael Larsson (båda C).

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (KD)
Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 2
M 0 64 0 6
SD 0 0 61 1
C 0 0 30 1
V 26 0 0 2
KD 0 0 21 1
L 0 0 19 0
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 137 64 131 17


3. Bromma flygplats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1118 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 7 och

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 63.

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 2
M 64 0 0 6
SD 0 61 0 1
C 30 0 0 1
V 26 0 0 2
KD 0 0 21 1
L 19 0 0 0
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 250 61 21 17


4. Marktransporter till flygplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1216 av Tobias Billström m.fl. (M) yrkande 6.

5. Ett gemensamt europeiskt luftrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 16.

Reservation 8 (M)

6. Minskad klimatpåverkan från luftfarten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:26 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 5,

2018/19:705 av Hanna Westerén (S),

2018/19:1076 av Mathias Tegnér m.fl. (S),

2018/19:1118 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 12,

2018/19:2058 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3.2,

2018/19:2059 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5,

2018/19:2087 av Joakim Järrebring m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 11,

2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 3, 6.1 och 8.1,

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 7,

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 66 och 69,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 109,

2018/19:2848 av Lars Thomsson och Martin Ådahl (båda C),

2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 14 och 15 samt

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 40.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (KD)

7. Byte av namn på flygplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:478 av Robert Hannah (L),

2018/19:494 av Robert Hannah (L) och

2018/19:2465 av Mikael Oscarsson (KD).

8. Beivrande av överträdelser av luftfartslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1118 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkandena 10 och 11.

Reservation 12 (SD)

9. Alkoholtester för piloter och besättningspersonal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 14.

Reservation 13 (KD)

10. Arbetsuniformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1118 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 9.

Reservation 14 (SD)

11. Drönare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:977 av Erik Ottoson (M) och

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 19.

Reservation 15 (KD)