Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17:AU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 februari 2017

Beslut

Frågor om jämställdhetspolitik (AU5)

Regeringen har lämnat skrivelsen Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid till riksdagen. I skrivelsen presenterar regeringen det övergripande målet och sina delmål för jämställdhetspolitiken och ger en beskrivning av hur den ser på de områden som omfattas av målen.

Skrivelsen tar också upp åtgärder för en strategisk, sammanhållen och långsiktig styrning på jämställdhetspolitikens område samt varför regeringen anser att en jämställdhetsmyndighet bör inrättas. En viktig del av skrivelsen är också regeringens tioåriga nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, som även omfattar frågor om hedersrelaterat våld och förtryck.

Arbetsmarknadsutskottet har granskat skrivelsen utifrån de områden och frågor som utskottet ansvarar för, samt även behandlat motioner inom området jämställdhetspolitik.

Utskottet välkomnar den inriktning för jämställdhetspolitiken som regeringen presenterar i skrivelsen. Regeringens insatser och prioriteringar under 2014-2018 är enligt utskottet gedigna och förväntas bidra till att uppnå ett jämställt samhälle. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa nej till samtliga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-01-19
Justering: 2017-02-16
Trycklov: 2017-02-17
Reservationer 16
Betänkande 2016/17:AU5

Frågor om jämställdhetspolitik (AU5)

Regeringen har lämnat skrivelsen Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid till riksdagen. I skrivelsen presenterar regeringen det övergripande målet och sina delmål för jämställdhetspolitiken och ger en beskrivning av hur den ser på de områden som omfattas av målen.

Skrivelsen tar också upp åtgärder för en strategisk, sammanhållen och långsiktig styrning på jämställdhetspolitikens område samt varför regeringen anser att en jämställdhetsmyndighet bör inrättas. En viktig del av skrivelsen är också regeringens tioåriga nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, som även omfattar frågor om hedersrelaterat våld och förtryck.

Arbetsmarknadsutskottet har granskat skrivelsen utifrån de områden och frågor som utskottet ansvarar för, samt även behandlat motioner inom området jämställdhetspolitik.

Utskottet välkomnar den inriktning för jämställdhetspolitiken som regeringen presenterar i skrivelsen. Regeringens insatser och prioriteringar under 2014-2018 är enligt utskottet gedigna och förväntas bidra till att uppnå ett jämställt samhälle. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till samtliga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-02-21
Debatt i kammaren: 2017-02-22
4

Beslut

Beslut: 2017-02-22
5 förslagspunkter, 1 acklamation, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 februari 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Inriktning och mål för jämställdhetspolitiken m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:157 av Ali Esbati m.fl. (V),

2016/17:631 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 3,

2016/17:792 av Olle Felten och Sven-Olof Sällström (båda SD),

2016/17:1260 av Tina Ghasemi (M),

2016/17:1622 av Monica Green (S) yrkandena 1 och 2,

2016/17:1737 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 14,

2016/17:2119 av Betty Malmberg (M) yrkande 1,

2016/17:2761 av Monica Green (S),

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkandena 11 och 24,

2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 2,

2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 12,

2016/17:3551 av Annika Qarlsson (C) yrkande 9,

2016/17:3553 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) yrkandena 2-5, 7 och 9-12,

2016/17:3554 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 2-4,

2016/17:3555 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 1 och

2016/17:3556 av Maria Arnholm m.fl. (L) yrkandena 6-8.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (L)
Reservation 6 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 1 18
M 0 71 0 13
SD 0 0 37 10
MP 20 0 1 4
C 0 0 16 6
V 0 0 19 2
L 0 0 17 2
KD 0 0 14 2
- 0 0 1 1
Totalt 114 71 106 58


2. Nationellt uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2348 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:3551 av Annika Qarlsson (C) yrkande 6,

2016/17:3554 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 6,

2016/17:3555 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 3 och

2016/17:3556 av Maria Arnholm m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 7 (M, SD, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, SD, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 71 0 13
SD 0 37 0 10
MP 21 0 0 4
C 0 16 0 6
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 0 14 0 2
- 0 1 0 1
Totalt 153 139 0 57


3. Övrig styrning och organisation av jämställdhetspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2703 av Monica Green m.fl. (S),

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkandena 1-6,

2016/17:3057 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 1,

2016/17:3551 av Annika Qarlsson (C) yrkandena 1-5, 7 och 8,

2016/17:3553 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) yrkande 1,

2016/17:3554 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 5 och 8,

2016/17:3555 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 2 och

2016/17:3556 av Maria Arnholm m.fl. (L) yrkandena 1 och 3-5.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (C)
Reservation 11 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 1 17
M 0 0 71 13
SD 0 37 0 10
MP 21 0 0 4
C 0 0 16 6
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 0 0 14 2
- 0 1 0 1
Totalt 152 38 102 57


4. Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:385 av Monica Green (S) yrkandena 1-3,

2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 17, 19 och 20,

2016/17:922 av Lars Mejern Larsson (S),

2016/17:1079 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 16,

2016/17:1482 av Erik Ottoson (M) yrkandena 1, 2 och 4,

2016/17:1769 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 19,

2016/17:2012 av Robert Hannah (L) yrkandena 1, 2 och 4,

2016/17:2094 av Maria Stockhaus (M) yrkande 2,

2016/17:2101 av Maria Stockhaus m.fl. (M),

2016/17:2272 av Thomas Finnborg och Sotiris Delis (båda M),

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkandena 20 och 28,

2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 21,

2016/17:3146 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 7,

2016/17:3162 av Robert Halef (KD),

2016/17:3288 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkandena 3 och 4,

2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 2 och 18,

2016/17:3348 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 14,

2016/17:3553 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) yrkandena 6 och 8 samt

2016/17:3554 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 1 och 7.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (C)
Reservation 15 (L)
Reservation 16 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 1 17
M 0 0 71 13
SD 0 36 0 11
MP 21 0 0 4
C 0 0 16 6
V 19 0 0 2
L 0 0 17 2
KD 0 0 14 2
- 0 1 0 1
Totalt 135 37 119 58


5. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:10 till handlingarna.
Därmed lägger riksdagen skrivelse 2016/17:10 till handlingarna.