Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Justitieutskottets bet 2008/09:JuU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2009

Beslut

Nej till motioner om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (JuU21)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

54 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-02-19
Justering: 2009-03-17
Betänkande publicerat: 2009-03-18
Trycklov: 2009-03-18
Reservationer 10
bet 2008/09:JuU21

Nej till motioner om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (JuU21)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-03-25
4

Beslut

Beslut: 2009-03-25
11 förslagspunkter, 8 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 mars 2009

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande frågor om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju258 yrkandena 1 och 2, 2008/09:Ju467 yrkande 1 och 2008/09:U323 yrkande 20.

Reservation 1 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m800017
c21008
fp22006
kd18006
v01804
mp14113
Totalt155120173

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Barnahus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju254 yrkandena 2 och 3, 2008/09:Ju379 yrkande 61, 2008/09:Ju445, 2008/09:Ju469 och 2008/09:Ju474 yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (s, v, mp)

3. Påföljder för sexualbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju430 yrkandena 3 och 4 samt 2008/09:Ju470 yrkande 3.

Reservation 3 (s, v, mp)

4. Åtgärder för att fler gärningsmän ska kunna lagföras m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju264 yrkandena 1-3.

Reservation 4 (s, v)

5. Särskilda tidsfrister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju410 yrkande 3.

Reservation 5 (s, v)

6. Frågan om en upplysningskampanj

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju434 yrkande 1.

Reservation 6 (s, v)

7. Oberoende kommission m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju434 yrkande 2.

Reservation 7 (v)

8. Samtyckeskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju426.

Reservation 8 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1001029
m800017
c21008
fp22006
kd18006
v30154
mp01603
Totalt244171573

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Statistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju444 yrkande 31.

Reservation 9 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100029
m800017
c21008
fp22006
kd18006
v01705
mp01603
Totalt142133074

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Myndighetssamverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju467 yrkande 4 och 2008/09:A395 yrkandena 1 och 3.

Reservation 10 (mp)

11. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.