Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Justitieutskottets betänkande 2008/09:JuU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2009

Beslut

Nej till motioner om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (JuU21)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (JuU21)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.