Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Socialutskottets bet 2008/09:SoU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2009

Beslut

Nej till motioner om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (SoU14)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och de åtgärder som regeringen presenterade i handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (se 2007/08:JuSoU1).

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-02-10
Justering: 2009-02-26
Betänkande publicerat: 2009-03-02
Trycklov: 2009-03-02
Reservationer 3
bet 2008/09:SoU14

Nej till motioner om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (SoU14)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och de åtgärder som regeringen presenterade i handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (se 2007/08:JuSoU1).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-03-25
4

Beslut

Beslut: 2009-03-25
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 mars 2009

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kommunernas arbete för att bekämpa våld mot kvinnor m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju444 yrkandena 15, 17 och 22, 2008/09:Ju467 yrkandena 8, 9, 17 och 18, 2008/09:So299 och 2008/09:MJ375 yrkande 2.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1010029
m800017
c20009
fp22006
kd18006
v01804
mp16003
Totalt25718074

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Uppdrag till länsstyrelsen i Östergötland m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju444 yrkandena 16 och 18 samt 2008/09:So488.

Reservation 2 (v)

3. Insatser riktade till våldsutövare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju379 yrkande 62, 2008/09:So350 och 2008/09:So443.

Reservation 3 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m800017
c21008
fp22006
kd18006
v00184
mp16003
Totalt1571011873

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Ju253 av Carina Hägg (s) yrkande 6,
2008/09:Ju377 av Mikael Cederbratt och Maria Plass (båda m) yrkande 2,
2008/09:Ju379 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 63, 64 och 67,
2008/09:Ju430 av Monica Green m.fl. (s, mp, v) yrkande 2,
2008/09:Ju444 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkandena 5-7, 14 och 23-26,
2008/09:Ju467 av Désirée Pethrus Engström (kd) yrkandena 13 och 14,
2008/09:Ju470 av Eva Olofsson m.fl. (v, fp, m, kd, c) yrkande 2,
2008/09:So280 av Roland Bäckman (s),
2008/09:So343 av Tomas Tobé (m) yrkandena 1 och 2,
2008/09:So366 av Stefan Tornberg och Anders Åkesson (båda c) yrkandena 1 och 2,
2008/09:So407 av Carina Ohlsson (s),
2008/09:So553 av Désirée Pethrus Engström (kd) yrkandena 2, 3, 6 och 7,
2008/09:A355 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 10 och
2008/09:A395 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp) yrkandena 14 och 15.