Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Justitieutskottets bet 2009/10:JuU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 februari 2010

Beslut

Nej till motioner om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (JuU14)

Riksdagen sa nej till motioner från i huvudsak allmänna motionstiden 2009 om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

46 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-12-17
Justering: 2010-01-19
Betänkande publicerat: 2010-01-22
Trycklov: 2010-01-22
Reservationer 17
bet 2009/10:JuU14

Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (JuU14)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från i huvudsak allmänna motionstiden 2009 om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-02-03
4

Beslut

Beslut: 2010-02-03
28 förslagspunkter, 25 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 februari 2010

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utgångspunkt för arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju381 yrkande 2.

Reservation 1 (v, mp)

2. Angående arbetet för att motverka hedersrelaterat våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju206 yrkande 3.

3. Årlig skrivelse angående åtgärder vidtagna för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju235.

Reservation 2 (s, v, mp)

4. Årlig redovisning av åtgärder mot våld och övergrepp mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju387.

Reservation 3 (s, v, mp)

5. Översyn av bestämmelserna om kvinnofrid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju221, 2009/10:Ju290 och 2009/10:A414 yrkande 6.

Reservation 4 (s, v, mp)

6. Utökning av fridsbestämmelserna till att även omfatta handlingar som kränker barns rätt till frid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju400 yrkande 1.

7. Anslag till brottsofferjouren för hbt-personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju265 yrkande 20.

Reservation 5 (s, v, mp)

8. Ökad kompetens hos myndigheter att förebygga och utreda mäns våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju396 yrkande 5.

Reservation 6 (s, v, mp)

9. Utveckling av insatser riktade till våldsutövare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju265 yrkande 44.

Reservation 7 (s, v, mp)

10. Behandling för män som dömts för våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju265 yrkande 43.

Reservation 8 (s, v, mp)

11. Åtgärder för att minska återfallsfrekvensen bland våldtäktsdömda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju418.

12. Översyn av livsvillkoren för kvinnor och barn som lever med skyddade identitetsuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju265 yrkandena 1 och 6.

Reservation 9 (s, v, mp)

13. Översyn av bestämmelser om skyddad identitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju360 och 2009/10:C377 yrkande 4.

14. Intensivövervakning med elektronisk kontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju265 yrkande 2, 2009/10:Ju338, 2009/10:Ju381 yrkande 7 och 2009/10:Ju388.

Reservation 10 (s, v, mp)

15. Lagstiftning mot stalkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju379 yrkande 50 och 2009/10:Ju427 yrkande 25.

Reservation 11 (s, v, mp)

16. Utökad möjlighet att utfärda besöksförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:So247 yrkande 2.

17. Möjlighet för landets kvinnojourer att begära handräckning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju301.

18. Rättigheter för barn som bevittnat våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju291, 2009/10:Ju317, 2009/10:Ju381 yrkande 12 och 2009/10:Ju427 yrkande 30.

Reservation 12 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0105025
m820014
c190010
fp180010
kd22002
v01606
mp01405
-0100
Totalt141136072

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Barnahus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju286, 2009/10:Ju372 yrkande 2, 2009/10:Ju397 yrkandena 1-3 och 2009/10:Ju400 yrkande 4.

Reservation 13 (s, v)

20. Utgångspunkter för arbete mot sexualbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju258 yrkande 1, 2009/10:Ju265 yrkande 9 och 2009/10:Ju369 yrkande 2.

21. Målsägandebiträde för sexualbrottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju265 yrkande 13.

Reservation 14 (s, v, mp)

22. Utredningsarbete angående sexualbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju210 yrkande 1 och 2009/10:Ju265 yrkande 11.

23. Lagstiftning rörande sexualbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju402 yrkande 1.

24. Sexualbrott mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju265 yrkande 14 och 2009/10:Ju424 yrkande 3.

25. Klubbar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju259.

Reservation 15 (s)

26. Myndighetssamverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju381 yrkandena 1 och 3 samt 2009/10:Ju396 yrkande 6.

Reservation 16 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0105025
m820014
c190010
fp180010
kd22002
v01606
mp01405
-0100
Totalt141136072

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

27. Statistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju265 yrkande 42.

Reservation 17 (s, v, mp)

28. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1050025
m820014
c190010
fp180010
kd22002
v16006
mp14005
-0100
Totalt2761072

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag