Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Justitieutskottets betänkande 2009/10:JuU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 februari 2010

Beslut

Nej till motioner om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (JuU14)

Riksdagen sa nej till motioner från i huvudsak allmänna motionstiden 2009 om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (JuU14)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från i huvudsak allmänna motionstiden 2009 om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.