Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik

Utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 maj 2017

Beslut

Riksdagen har behandlat frågor om mänskliga rättigheter och demokrati (UU15)

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik. I skrivelsen redogör regeringen för sina ambitioner och prioriteringar inom dessa områden. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa nej till motioner om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, främst med anledning av pågående arbete.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelse 2016/17:62 läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

44 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-04-25
Justering: 2017-05-04
Trycklov: 2017-05-09
Reservationer 31
Betänkande 2016/17:UU15

Alla beredningar i utskottet

2017-04-25, 2017-04-18, 2017-03-30, 2017-02-16

Utrikesutskottet har behandlat frågor om mänskliga rättigheter och demokrati (UU15)

Utrikesutskottet har behandlat regeringens skrivelse om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik. I skrivelsen redogör regeringen för sina ambitioner och prioriteringar inom dessa områden. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår även att riksdagen säger nej till motioner om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, främst med anledning av pågående arbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-16
Debatt i kammaren: 2017-05-17
4

Beslut

Beslut: 2017-05-17
17 förslagspunkter, 11 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 maj 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål- och resultatuppföljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3585 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L) yrkande 3,

2016/17:3589 av Sofia Damm m.fl. (KD),

2016/17:3593 av Karin Enström m.fl. (M) och

2016/17:3596 av Kerstin Lundgren (C).

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 75 0 8
SD 41 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 0 15 0 7
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 0 13 0 3
- 2 0 0 1
Totalt 182 119 0 48


2. Övergripande frågor om mänskliga rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2109 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 4,

2016/17:470 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 3 och

2016/17:3585 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L) yrkandena 1 och 4.

Reservation 2 (M, C)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 0 75 8
SD 0 0 41 6
MP 22 0 0 3
C 0 0 15 7
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 2 1
Totalt 152 16 133 48


3. EU-delegationers och svenska ambassaders arbete med demokrati och mänskliga rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2264 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP) yrkande 5 och

2016/17:1066 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 5 (C, L)

4. Rättsstatens principer inom utrikespolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3585 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 6 (C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 75 0 0 8
SD 41 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 0 15 0 7
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 13 0 0 3
- 2 0 0 1
Totalt 270 31 0 48


5. FN och de mänskliga rättigheterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2714 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 8,

2016/17:48 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 22-27 och

2016/17:3208 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 12.

Reservation 7 (V)
Reservation 8 (KD)

6. Demokratiska politiska institutioner och processer samt det civila samhällets utrymme m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1936 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 5,

2015/16:2264 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP) yrkandena 1, 3, 6 och 7,

2016/17:464 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:1066 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1, 5 och 7 samt

2016/17:3206 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 21.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (C, KD)
Reservation 11 (L)

7. Yttrandefrihet m.m. på internet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 7 och

2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 12 (M, C, L, KD)

8. Övergripande om kvinnors rättigheter och jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2109 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4,

2015/16:2262 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkandena 1 och 4,

2015/16:2714 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 11,

2016/17:470 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4,

2016/17:1073 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1 och 5,

2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 4 och 38 samt

2016/17:3208 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 19.

Reservation 13 (M, KD)
Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 74 0 9
SD 0 0 41 6
MP 22 0 0 3
C 0 0 15 7
V 18 0 0 3
L 0 0 16 3
KD 0 13 0 3
- 0 0 2 1
Totalt 139 87 74 49


9. FN-resolution om kvinnor och demokratiseringsprocesser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2262 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 6 och

2016/17:1073 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 16 (L)

10. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:123 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 6, 8 och 9,

2015/16:2109 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 5 och 6,

2015/16:2262 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 3,

2016/17:470 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 5 och 6 samt

2016/17:1073 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (C, L)
Reservation 19 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 75 0 0 8
SD 1 0 40 6
MP 22 0 0 3
C 1 0 14 7
V 0 18 0 3
L 0 0 16 3
KD 13 0 0 3
- 1 0 1 1
Totalt 210 18 71 50


11. Barnets rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:123 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 1, 7 och 10,

2015/16:2109 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 7,

2016/17:470 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 7 och

2016/17:2504 av Jeff Ahl m.fl. (SD) yrkande 15.

Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 75 0 0 8
SD 0 41 0 6
MP 21 0 0 4
C 15 0 0 7
V 0 0 18 3
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 2 0 1
Totalt 239 43 18 49


12. Hbtq-personers åtnjutande av mänskliga rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 6,

2016/17:812 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 1, 4, 5, 17 och 18,

2016/17:1079 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 22 och

2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 22 (M, C, L, KD)
Reservation 23 (V)

13. Religions- och övertygelsefrihet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1-4,

2015/16:1936 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 8,

2015/16:2109 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 8,

2015/16:2262 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 5,

2015/16:2678 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 3 och 6,

2016/17:470 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 8,

2016/17:1073 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6 och

2016/17:3206 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 19.

Reservation 24 (SD)
Reservation 25 (V)
Reservation 26 (L)
Reservation 27 (KD)

14. Mänskliga rättigheter i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:123 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 11 och

2016/17:1195 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 1, 2, 7, 8 och 11-13.

Reservation 28 (V)

15. Folkrätt, internationell humanitär rätt och Internationella brottmålsdomstolen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 25,

2016/17:48 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 14,

2016/17:159 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 21,

2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 27 och

2016/17:3206 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 29 (M)
Reservation 30 (V)
Reservation 31 (KD)

16. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:200 av Mathias Sundin (FP),

2015/16:810 av Lena Hallengren m.fl. (S),

2015/16:1082 av Jan R Andersson (M),

2015/16:1246 av Elisabeth Svantesson (M),

2015/16:1442 av Monica Green (S) yrkandena 2 och 3,

2015/16:1592 av Annika Lillemets m.fl. (MP),

2015/16:2163 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S),

2015/16:2301 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),

2015/16:2330 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 1,

2015/16:2698 av Tuve Skånberg (KD) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2708 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (båda KD) yrkandena 1, 2, 4 och 5,

2016/17:90 av Caroline Szyber (KD) yrkande 1,

2016/17:91 av Caroline Szyber (KD) yrkande 2,

2016/17:136 av Amineh Kakabaveh (V) yrkandena 1, 7 och 9,

2016/17:986 av Lena Hallengren m.fl. (S),

2016/17:1055 av Annika Lillemets och Valter Mutt (båda MP),

2016/17:1923 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 1 och

2016/17:2349 av Börje Vestlund (S).

17. Skrivelse 2016/17:62 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:62 till handlingarna.