Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik

Utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 maj 2017

Beslut

Riksdagen har behandlat frågor om mänskliga rättigheter och demokrati (UU15)

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik. I skrivelsen redogör regeringen för sina ambitioner och prioriteringar inom dessa områden. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa nej till motioner om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, främst med anledning av pågående arbete.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelse 2016/17:62 läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2017-02-16, 2017-03-30, 2017-04-18, 2017-04-25

Utrikesutskottet har behandlat frågor om mänskliga rättigheter och demokrati (UU15)

Utrikesutskottet har behandlat regeringens skrivelse om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik. I skrivelsen redogör regeringen för sina ambitioner och prioriteringar inom dessa områden. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår även att riksdagen säger nej till motioner om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, främst med anledning av pågående arbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.