Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Socialutskottets betänkande 2008/09:SoU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 november 2008

Beslut

Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SoU3)

Sverige ska tillträda FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Riksdagen godkände också att Sverige tillträder ett fakultativt protokoll till konventionen som innebär att den som upplever sina rättigheter kränkta kan klaga till en övervakningskommitté. Tillträdet till konventionen och protokollet innebär inga ändringar i lagstiftningen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SoU3)

Sverige ska tillträda FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige ska också tillträda ett frivilligt protokoll till konventionen som innebär att den som upplever sina rättigheter kränkta kan klaga till en övervakningskommitté. Tillträdet till konventionen och protokollet innebär inga ändringar i lagstiftningen. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner konventionen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.