Mänskliga rättigheter i länder och regioner m.m.

Utrikesutskottets betänkande 2021/22:UU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2022

Beslut

Svensk närvaro bör förstärkas i Taipei (UU15)

Riksdagen beslutade att rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att svensk närvaro bör förstärkas genom ett "House of Sweden" i Taipei. Detta för att utveckla relationerna med Taiwan.

Riksdagen sade också nej till ca 70 motioner från allmänna motionstiden 2018, 2019, 2020 och 2021 om mänskliga rättigheter i olika länder och regioner. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att svensk närvaro bör förstärkas genom ett "House of Sweden" i Taipei. Utskottet föreslår att riksdagen avslår övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-02-03, 2022-02-17, 2022-03-03, 2022-03-17

Svensk närvaro bör förstärkas i Taipei (UU15)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att svensk närvaro bör förstärkas genom ett "House of Sweden" i Taipei. Detta för att utveckla relationerna med Taiwan.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till ca 70 motioner från allmänna motionstiden 2018, 2019, 2020 och 2021 om mänskliga rättigheter i olika länder och regioner. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.