Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Utrikesutskottets bet 2010/11:UU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2011

Beslut

Nej till motioner om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)

Riksdagen har sagt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Motionerna handlar om barnets rättigheter, agerande för att avskaffa dödsstraff och tortyr, folkrätt samt om mål och inriktning för den svenska politiken för de mänskliga rättigheterna. Andra motioner tar upp diskriminering och förföljelse på grund av sexuell läggning och könsidentitet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt kvinnors rättigheter. Utrikesutskottet framhåller i sitt beslutsunderlag till riksdagen att omsorgen om och försvaret av de mänskliga rättigheterna är en integrerad och central del av den svenska utrikespolitiken.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-05-12
Justering: 2011-05-19
Betänkande publicerat: 2011-05-25
Trycklov: 2011-05-25
Reservationer 8
bet 2010/11:UU15

Alla beredningar i utskottet

2011-05-12, 2011-05-10, 2011-05-03, 2011-04-12

Nej till motioner om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Motionerna handlar om barnets rättigheter, agerande för att avskaffa dödsstraff och tortyr, folkrätt samt om mål och inriktning för den svenska politiken för de mänskliga rättigheterna. Andra motioner tar upp diskriminering och förföljelse på grund av sexuell läggning och könsidentitet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt kvinnors rättigheter. Utrikesutskottet framhåller i sitt beslutsunderlag att omsorgen om och försvaret av de mänskliga rättigheterna är en integrerad och central del av den svenska utrikespolitiken.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-06-09
4

Beslut

Beslut: 2011-06-15
13 förslagspunkter, 9 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 juni 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Grundläggande mänskliga rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkandena 22 och 23.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M100007
MP02104
FP18006
C17006
SD20000
V01504
KD17002
Totalt172135042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Vissa frågor om mål och inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U245 yrkande 2, 2010/11:U260 yrkande 1, 2010/11:U262 yrkande 3 och 2010/11:U306 yrkandena 32, 34 och 36.

3. Dödsstraff och tortyr

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U209, 2010/11:U271 och 2010/11:U306 yrkande 24.

4. Dödsstraffsdebatt i Guatemala

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U224.

5. Dialog om tortyrkonventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U312 yrkande 2.

Reservation 2 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M100007
MP02104
FP18006
C17006
SD20000
V01504
KD17002
Totalt27136042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. ICC

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 33.

7. SRHR, kvinnors rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U296 yrkandena 1, 7, 8, 10 och 11, 2010/11:U298 yrkande 14 och 2010/11:U306 yrkandena 26 och 27.

Reservation 3 (S, MP, V)
Reservation 4 (SD)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S109813
M98027
MP00214
FP18006
C17006
SD02000
V00154
KD15013
Totalt1492013743

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Barnets rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U298 yrkandena 10 och 11 samt 2010/11:U306 yrkande 35.

Reservation 5 (S, MP, V)

9. Diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U231 yrkandena 1 och 2, 2010/11:U306 yrkande 29 och 2010/11:U317 yrkande 6.

Reservation 6 (S, MP, V)

10. Minoriteter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 28.

11. MR i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 25.

Reservation 7 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M100007
MP02104
FP18006
C17006
SD20000
V01504
KD17002
Totalt172135042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Migrantarbetarkonventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U223, 2010/11:Sf368 yrkande 26 och 2010/11:Sf394 yrkande 15.

Reservation 8 (MP, V)

13. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.