Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 april 2013

Beslut

Nej till motioner om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiderna 2010, 2011 och 2012 om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Varje år lägger ledamöterna ett stort antal motionsförslag om olika frågor som rör mänskliga rättigheter, och utrikesutskottet har under olika år valt att behandla mänskliga rättigheter ur olika perspektiv. Den här gången behandlades motioner om bland annat mål och inriktningsfrågor, grundläggande rättigheter, barns rättigheter, diskriminering och förföljelse på grund av sexuell läggning och könsidentitet samt rättigheter för personer som tillhör urfolk och nationella, etniska, språkliga eller religiösa grupper. Andra motioner tar upp frågor som rör mänskliga rättigheter i handelspolitiken och i arbetslivet, statslöshet och migration samt Internationella brottmålsdomstolen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

55 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-03-21
Justering: 2013-04-11
Betänkande publicerat: 2013-04-15
Trycklov: 2013-04-15
Reservationer 11
Betänkande 2012/13:UU15

Alla beredningar i utskottet

2013-03-21, 2013-03-07, 2013-02-21, 2013-01-24

Nej till motioner om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiderna 2010, 2011 och 2012 om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Varje år lägger ledamöterna ett stort antal motionsförslag om olika frågor som rör mänskliga rättigheter, och utskottet har under olika år valt att behandla mänskliga rättigheter ur olika perspektiv. Den här gången har utskottet behandlat motioner om bland annat mål och inriktningsfrågor, grundläggande rättigheter, barns rättigheter, diskriminering och förföljelse på grund av sexuell läggning och könsidentitet samt rättigheter för personer som tillhör urfolk och nationella, etniska, språkliga eller religiösa grupper. Andra motioner tar upp frågor som rör mänskliga rättigheter i handelspolitiken och i arbetslivet, statslöshet och migration samt Internationella brottmålsdomstolen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-24
4

Beslut

Beslut: 2013-04-24
16 förslagspunkter, 10 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 24 april 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. MR-ramverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkandena 23 och 24 samt
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkandena 22 och 23.

2. Uppföljning av FN-toppmöten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 37 i denna del och
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 36 i denna del.

3. Rekrytering till FN

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 37 i denna del och
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 36 i denna del.

4. FN:s MR-råd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 33 och
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 32.

5. Tilläggsprotokoll till ESK-konventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:U255 av Christer Engelhardt (S),
2011/12:U279 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkande 1,
2011/12:Fö214 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 5,
2012/13:U219 av Lotta Hedström m.fl. (MP) och
2012/13:U307 av Christer Engelhardt m.fl. (S).

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M960011
MP02302
FP20004
C19004
SD20000
V01504
KD17002
Totalt172135042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Barnarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 36 och
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 35.

7. Barnaga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:U204 av Caroline Szyber (KD) yrkandena 1 och 2.

8. Hbt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:U204 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 1-3, 8 och 10,
2011/12:U248 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkandena 2-4,
2011/12:U313 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 6,
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 30,
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 29 och
2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkandena 23 och 27.

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (MP)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M960011
MP00232
FP20004
C19004
SD20000
V00154
KD17002
Totalt172973842

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Urfolk och minoriteter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:U288 av Annelie Enochson m.fl. (KD, M, FP, C) yrkande 1,
2011/12:U266 av Annelie Enochson (KD) yrkandena 1-5,
2011/12:U284 av Elisabeth Svantesson (M),
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 29,
2012/13:U242 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 2,
2012/13:U259 av Elisabeth Svantesson (M),
2012/13:U277 av Annelie Enochson (KD) yrkandena 1-6,
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 28,
2012/13:U328 av Annelie Enochson och Ulrika Carlsson i Skövde (KD, C) yrkande 2 och
2012/13:U339 av Julia Kronlid m.fl. (SD).

Reservation 5 (MP)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M960011
MP02302
FP20004
C19004
SD00200
V15004
KD17002
Totalt264232042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Handel och arbetsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:U207 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 5 och 6,
2012/13:U237 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 1 och
2012/13:U274 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 7 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M960011
MP02302
FP20004
C19004
SD20000
V01504
KD17002
Totalt26938042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Statslöshet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:U233 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 8 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S196015
M960011
MP02302
FP20004
C19004
SD20000
V01504
KD17002
Totalt173134042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Migrantarbetarkonventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:U211 av Josefin Brink m.fl. (V),
2011/12:Sf232 av Helena Leander och Bodil Ceballos (båda MP) yrkande 4 och
2012/13:Sf207 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 13.

Reservation 9 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M960011
MP02302
FP20004
C19004
SD20000
V01504
KD17002
Totalt26938042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. IOM

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 10 (V)

14. UNHCR

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 4 och 5 samt
2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2 och 3.

Reservation 11 (V)

15. ICC

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 34,
2012/13:U207 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 23 och
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 33.

16. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.