Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Utrikesutskottets bet 2015/16:UU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2016

Beslut

Riksdagen har granskat motioner om mänskliga rättigheter (UU15)

Riksdagen har tagit ställning till motionsförslag som handlar om situationen för de mänskliga rättigheterna med mera i Kina, Kuba, Myanmar, Nigeria, Nordkorea, Pakistan, Ryssland och Somaliland.

Riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen när det gäller Kuba och Ryssland. Tillkännagivandena handlar om allt det som sägs om Kuba och Ryssland i betänkandet 2015/16: UU15 - Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Därmed sa riksdagen delvis ja till motionsförslag om Kuba och Ryssland.

Riksdagen sa samtidigt nej till övriga motionsförslag, främst med hänvisning till pågående arbete.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivanden om Kuba och Ryssland. Motionsyrkanden om Kuba och Ryssland bifalls delvis. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

39 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-05-19
Justering: 2016-05-26
Trycklov: 2016-05-30
Reservationer 5
bet 2015/16:UU15

Alla beredningar i utskottet

2016-05-19, 2016-05-12, 2016-05-10, 2016-04-28, 2016-04-21, 2016-04-14, 2016-04-05, 2016-02-11

Utrikesutskottet har granskat motioner om mänskliga rättigheter (UU15)

Utrikesutskottet har tagit ställning till motionsförslag som handlar om situationen för de mänskliga rättigheterna med mera i Kina, Kuba, Myanmar, Nigeria, Nordkorea, Pakistan, Ryssland och Somaliland. Utskottet föreslår att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen när det gäller Kuba och Ryssland. Utskottet föreslår att tillkännagivandena ska handla om allt det som utskottet skriver om Kuba och Ryssland i betänkandet 2015/16: UU15 - Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Därmed föreslår utskottet att riksdagen delvis säger ja till motionsförslagen om Kuba och Ryssland.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag. Utskottet tycker att riksdagen kan säga nej till förslagen, framförallt med hänvisning till pågående arbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-06-08
Debatt i kammaren: 2016-06-09
4

Beslut

Beslut: 2016-06-15
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 juni 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kina

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2332 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 1 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 76 0 8
SD 0 44 0 4
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 18 0 0 1
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 198 120 0 31


2. Kuba

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om Kuba och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2015/16:1936 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 4.

3. Myanmar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2924 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1-5 och

2015/16:2108 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1-4.

Reservation 2 (SD)

4. Nigeria

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2766 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 3 och

2015/16:2127 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 8
SD 0 44 0 4
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 18 0 0 1
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 274 44 0 31


5. Nordkorea

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2766 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 4 och

2015/16:2127 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 4.

6. Pakistan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2766 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 2 och

2015/16:2127 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 4 (SD)

7. Ryssland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagens ställer sig bakom det som utskottet anför om Ryssland och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2014/15:1878 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 2,

2014/15:2321 av Kerstin Lundgren (C) yrkande 2 och

2015/16:2266 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP) yrkande 2.

8. Somaliland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2107 av Julia Kronlid m.fl. (SD) och

2015/16:2840 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 75 0 0 9
SD 0 44 0 4
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 18 0 0 1
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 272 44 0 33


9. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:204 av Roger Haddad (FP),

2014/15:973 av Hans Rothenberg (M) yrkandena 1 och 2,

2014/15:1556 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus (KD) yrkandena 1 och 2,

2014/15:1564 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus (KD) yrkandena 1 och 2,

2014/15:1633 av Åsa Coenraads m.fl. (M) yrkandena 1-3,

2014/15:1698 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus (KD) yrkande 1,

2014/15:1724 av Désirée Pethrus och Caroline Szyber (KD) yrkandena 1 och 2,

2014/15:2007 av Magnus Oscarsson (KD),

2014/15:2114 av Markus Wiechel (SD),

2014/15:2166 av Helén Pettersson i Umeå och Fredrik Lundh Sammeli (S),

2014/15:2192 av Shadiye Heydari m.fl. (S),

2014/15:2389 av Aron Modig (KD) yrkandena 1 och 2,

2014/15:2418 av Finn Bengtsson och Sotiris Delis (M),

2014/15:2420 av Finn Bengtsson och Maria Stockhaus (M),

2014/15:2451 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, FP, KD, C),

2014/15:2503 av Eva Lohman och Boriana Åberg (M),

2015/16:398 av Finn Bengtsson (M),

2015/16:401 av Boriana Åberg (M),

2015/16:1112 av Said Abdu (FP),

2015/16:1156 av Åsa Coenraads m.fl. (M) yrkandena 1-3,

2015/16:1183 av Eva Lohman och Margareta Cederfelt (båda M),

2015/16:1429 av Arhe Hamednaca och Roza Güclü Hedin (båda S),

2015/16:1501 av Désirée Pethrus (KD),

2015/16:1996 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 1-4,

2015/16:2094 av Erik Bengtzboe (M),

2015/16:2426 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (båda S),

2015/16:2528 av Arhe Hamednaca m.fl. (S) yrkandena 1 och 2 samt

2015/16:2882 av Magnus Oscarsson (KD).