Mänskliga rättigheter m.m. - länder, områden och enskilda folk

Utrikesutskottets betänkande 1999/2000:UU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 2000

Beslut

Motioner om mänskliga rättigheter (UU11)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om mänskliga rättigheter och andra förhållanden som rör enskilda länder, områden och folk.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

41 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2000-03-07
Justering: 2000-03-09
Betänkande 1999/2000:UU11

Alla beredningar i utskottet

2000-03-07, 2000-02-24, 2000-02-22, 2000-02-08

Mänskliga rättigheter (UU11)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om mänskliga rättigheter och andra förhållanden som rör enskilda länder, områden och folk.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-03-24
4

Beslut

Beslut: 2000-03-29

Protokoll med beslut