Mänskliga rättigheter, m.m.

Utrikesutskottets betänkande 1994/95:UU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

43 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1995-05-16
Justering: 1995-05-18
Betänkande 1994/95:UU24

Alla beredningar i utskottet

1995-05-16, 1995-05-04, 1995-04-27

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-06-07
4

Beslut

Beslut: 1995-06-08

Protokoll med beslut