Mänskliga rättigheter och relationer till andra länder

Utrikesutskottets betänkande 2003/04:UU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 mars 2004

Beslut

Mänskliga rättigheter och relationer till andra länder (UU9)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om arbetet med mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Riksdagen ställde sig bakom regeringens politik på området mänskliga rättigheter så som den beskrivs i regeringens rapport. Arbetet för att främja respekten för de mänskliga rättigheterna bör utgöra en integrerad del i all utrikespolitik, och Sverige har ett ansvar här. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer. Riksdagen sade också nej till ett stort antal motioner om mänskliga rättigheter och relationer till andra länder.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2004-02-05, 2004-03-02, 2004-03-11

Mänskliga rättigheter och relationer till andra länder (UU9)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om arbetet med mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Utskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom regeringens politik på området mänskliga rättigheter så som den beskrivs i regeringens rapport. Arbetet för att främja respekten för de mänskliga rättigheterna bör utgöra en integrerad del i all utrikespolitik, och Sverige har ett ansvar här. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra något mer. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till ett stort antal motioner om mänskliga rättigheter och relationer till andra länder.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.