Mänskliga rättigheter

Utrikesutskottets betänkande 2000/01:UU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2001

Beslut

Motioner om mänskliga rättigheter (UU10)

Riksdagen besvarade eller avslog motioner om mänskliga rättigheter och andra förhållanden som rör länder, områden och folkgrupper.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

63 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2001-03-08
Justering: 2001-03-20
Trycklov: 2001-03-20
Betänkande 2000/01:UU10

Alla beredningar i utskottet

2001-03-08, 2001-02-20, 2001-02-13

Motioner om mänskliga rättigheter (UU10)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen besvarar eller avslår motioner om mänskliga rättigheter och andra förhållanden som rör länder, områden och folkgrupper. Utskottet ställer sig bakom den av regeringen förda politiken på mänskliga rättighetsområdet, i de fall som aktualiserats av motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-03-28
4

Beslut

Beslut: 2001-03-28

Protokoll med beslut