Mänskliga rättigheter

Utrikesutskottets betänkande 2019/20:UU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 2020

Beslut

Nej till motioner om mänskliga rättigheter (UU15)

Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag i motioner om mänskliga rättigheter från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-01-30, 2020-03-26

Nej till motioner om mänskliga rättigheter (UU15)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 50 förslag i motioner om mänskliga rättigheter från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.