Märkning och registrering av katter

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU13

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 13 januari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-02-03, 2022-01-13