Maskeringsförbud

Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 2005

Beslut

Ja till maskeringsförbud (JuU3)

En person som deltar i en demonstration får vid ett upplopp eller annan ordningsstörande situation inte täcka sitt ansikte på ett sätt som gör att det inte går att identifiera personen. Det innebär förslaget om maskeringsförbud som riksdagen sagt ja till. Förslaget innebär att personer som deltar i demonstrationer inte helt eller delvis får täcka sitt ansikte på ett sätt som försvårar identifikation om det vid demonstrationen skulle uppkomma en störning av den allmänna ordningen eller en omedelbar fara för en sådan störning. De nya bestämmelserna innebär att det som huvudregel kommer att vara tillåtet att vara maskerad i samband med en demonstration. Det är om en ordningsstörande situation uppstår eller är på väg att uppstå som maskeringsförbudet börjar gälla. Maskeringsförbudet gäller inte för den person som täcker sitt ansikte av religiösa skäl. Den som anordnar en allmän sammankomst ska också hos polisen kunna ansöka om att deltagarna ska få täcka sitt ansikte. För demonstrationsdeltagare som fått ett sådant tillstånd gäller inte maskeringsförbudet. Lagen om maskeringsförbud träder i kraft den 1 januari 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-11-15
Justering: 2005-11-24
Betänkande publicerat: 2005-11-24
Trycklov: 2005-11-24
Reservationer 6
Betänkande 2005/06:JuU3

Ja till maskeringsförbud (JuU3)

En person som deltar i en demonstration får vid ett upplopp eller annan ordningsstörande situation inte täcka sitt ansikte på ett sätt som gör att det inte går att identifiera personen. Det innebär förslaget om maskeringsförbud som justitieutskottet vill att riksdagen säger ja till. Förslaget innebär att personer som deltar i demonstrationer inte helt eller delvis får täcka sitt ansikte på ett sätt som försvårar identifikation om det vid demonstrationen skulle uppkomma en störning av den allmänna ordningen eller en omedelbar fara för en sådan störning. De nya bestämmelserna innebär att det som huvudregel kommer att vara tillåtet att vara maskerad i samband med en demonstration. Det är om en ordningsstörande situation uppstår eller är på väg att uppstå som maskeringsförbudet börjar gälla. Maskeringsförbudet gäller inte för den person som täcker sitt ansikte av religiösa skäl. Den som anordnar en allmän sammankomst ska också hos polisen kunna ansöka om att deltagarna ska få täcka sitt ansikte. För demonstrationsdeltagare som fått ett sådant tillstånd gäller inte maskeringsförbudet. Lagen om maskeringsförbud föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-12-01
4

Beslut

Beslut: 2005-12-01
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju1, 2005/06:Ju2 yrkande 1, 2005/06:Ju4 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Ju5 och 2005/06:Ju6 yrkande 2.

Reservation 1 (c, v, mp)
Reservation 2 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m014113
c01525
fp332112
kd230010
v02305
mp01205
-0200
Totalt169554481

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Lag om förbud mot maskering i vissa fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om förbud mot maskering i vissa fall,
2. lag om ändring i ordningslagen (1993:1617), med den ändringen att i 2 kap. 8 § första stycket ordet "skyldighet" ersätts med "skyldigheten".
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2005/06:11.

3. Generellt maskeringsförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju223, 2004/05:Ju352 yrkande 21 och 2005/06:Ju2 yrkande 2.

Reservation 3 (m)

4. Utvärdering av den nya lagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju3 yrkande 2.

Reservation 4 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m703612
c9085
fp035112
kd230010
v70165
mp9035
-1010
Totalt169356580

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Maskeringsförbud som villkor för demonstrationstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju3 yrkande 1.

Reservation 5 (fp)

6. Dialog mellan demonstranter och polis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju6 yrkande 1.

Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m503812
c17005
fp360012
kd230010
v50185
mp01205
-0110
Totalt199135780

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag