Massmediefrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 1998/99:KU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 april 1999

Beslut

Möjligt upprätta svensk TV-lista (KU23)

Riksdagen godkände regeringens förslag om att det bör införas en möjlighet i radio- och TV-lagen att upprätta en svensk TV-lista. Förslaget innebär att den som sänder TV-program inom svensk jurisdiktion och som innehar den exklusiva rätten till en TV-sändning från ett svenskt eller utländskt evenemang som är av särskild vikt för det svenska samhället inte ska få utnyttja rättigheten på ett sådant sätt att en väsentlig del av allmänheten i Sverige utestängs från möjligheten att i fri TV se evenemanget i direktsändning eller med en mindre tidsförskjutning. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att idrottsevenemang där rättigheter upplåts av inhemska arrangörer bör lämnas utanför en eventuell lista. Detta med hänsyn till svensk idrotts ekonomi och konkurrenskraft. Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande om någon annan bedömning aktualiseras. (Se även 1998/99: KU6 och KU13 .)

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-03-09
Justering: 1999-04-13
Betänkande 1998/99:KU23

Möjligt upprätta svensk TV-lista (KU23)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om att det bör införas en möjlighet i radio- och TV-lagen att upprätta en svensk TV-lista. Förslaget innebär att den som sänder TV-program inom svensk jurisdiktion och som innehar den exklusiva rätten till en TV-sändning från ett svenskt eller utländskt evenemang som är av särskild vikt för det svenska samhället inte ska få utnyttja rättigheten på ett sådant sätt att en väsentlig del av allmänheten i Sverige utestängs från möjligheten att i fri TV se evenemanget i direktsändning eller med en mindre tidsförskjutning. Utskottet anser dock att idrottsevenemang där rättigheter upplåts av inhemska arrangörer ska lämnas utanför en eventuell lista. Detta med hänsyn till svensk idrotts ekonomi och konkurrenskraft. Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande om någon annan bedömning aktualiseras. (Se även 1998/99:KU6 och KU13.)

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-04-21
4

Beslut

Beslut: 1999-04-21

Protokoll med beslut