Massmediefrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2002/03:KU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 april 2003

Beslut

Motioner om massmediefrågor (KU25)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om massmediefrågor. Motionerna handlar om bl.a. grundläggande principer och former för programföretags verksamhet kommersiell nationell radio, massmedieutredning, lokal-TV och Öppna kanalen, riksdagsdebatter i public service, EG:s TV-direktiv, reklam i radio och TV, koncessionsavgifter, Granskningsnämnden för radio och TV, sändningar i TV4, digital radio, s.k. must carry samt presstöd.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2003-02-18, 2003-03-04, 2003-03-06, 2003-03-11

Motioner om massmediefrågor (KU25)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om massmediefrågor. Motionerna handlar om bl.a. grundläggande principer och former för programföretags verksamhet kommersiell nationell radio, massmedieutredning, lokal-TV och Öppna kanalen, riksdagsdebatter i public service, EG:s TV-direktiv, reklam i radio och TV, koncessionsavgifter, Granskningsnämnden för radio och TV, sändningar i TV4, digital radio, s.k. must carry samt presstöd.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.