Massmediefrågor

Konstitutionsutskottets bet 2017/18:KU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 februari 2018

Beslut

Nej till motioner om massmediefrågor (KU31)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om massmediefrågor. Skälen är bland annat att arbete redan pågår på området. Motionerna handlar bland annat om regional nyhetsbevakning, skydd för journalister och medieredaktioner, pressetik och genmälesrätt, mediekoncentration och granskningsnämnden för radio och tv.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-01-18
Justering: 2018-02-01
Trycklov: 2018-02-01
Reservationer 4
bet 2017/18:KU31

Alla beredningar i utskottet

2018-01-18, 2017-12-19

Nej till motioner om massmediefrågor (KU31)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om massmediefrågor. Skälen är bland annat att arbete redan pågår på området. Motionerna handlar bland annat om regional nyhetsbevakning, skydd för journalister och medieredaktioner, pressetik och genmälesrätt, mediekoncentration och granskningsnämnden för radio och tv.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-06
Debatt i kammaren: 2018-02-07
4

Beslut

Beslut: 2018-02-07
8 förslagspunkter, 6 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 februari 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regional nyhetsbevakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1128 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S),

2016/17:1609 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S),

2016/17:2972 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkandena 1, 4 och 5,

2017/18:1841 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S),

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 29 och

2017/18:3773 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkandena 1, 3 och 4.

Reservation 1 (C)

2. Skydd för journalister och medieredaktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3286 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1 och

2017/18:3070 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 11.

3. Evenemangslista

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2593 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:1609 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 67 0 0 16
SD 0 39 0 6
MP 19 0 0 5
C 17 0 0 5
V 17 0 0 4
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 1 2 0 3
Totalt 244 41 0 64


4. Granskningsnämnden för radio och tv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:8 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD),

2017/18:24 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD),

2017/18:1606 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:2191 av Maria Stockhaus och Camilla Waltersson Grönvall (båda M) yrkande 2,

2017/18:2763 av Jan Ericson (M) och

2017/18:3253 av Edward Riedl (M).

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 67 0 0 16
SD 0 39 0 6
MP 19 0 0 5
C 17 0 0 5
V 17 0 0 4
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 1 3 0 2
Totalt 244 42 0 63


5. Lättare att få upprättelse gentemot medier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3649 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) yrkande 2.

Reservation 4 (SD)

6. Pressetik och genmälesrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2517 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:3336 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-3.

7. Motverka mediekoncentration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:693 av Anna Hagwall (SD) yrkande 1.

8. Förbud mot störande radioreklam

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:589 av Magnus Manhammar (S).