med anledning av motion om översyn av avtal med Norge om uttagande av sociala avgifter

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1978/79:SfU9

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut