med anledning av motioner om beräkning av socialförsäkringsavgifter

Socialförsäkringsutskottets bet 1976/77:SfU26

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut