med anledning av motioner om översyn av gällande bestämmelser för krigsmaterielexport m. m.

Utrikesutskottets bet 1978/79:UU25

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut