med anledning av motioner om vissa sjukpenningfrågor

Socialförsäkringsutskottets bet 1978/79:SfU7

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut