med anledning av propositionen 1978/79:162 om sjukförsäkringsförmåner vid arbetsmarknadsutbildning och vissa vuxenstudier, m. m., såvitt propositionen hänvisats till utskottet, jämte motioner

Socialförsäkringsutskottets bet 1978/79:SfU21

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut