med anledning av propositionen 1978/79:50 om inriktningen av den ekonomiska politiken, m. m., såvitt propositionen hänvisats till socialförsäkringsutskottet jämte motioner

Socialförsäkringsutskottets bet 1978/79:SfU13

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut