med anledning av propositionen 1978/79:69 om delpension för egenföretagare m. m. jämte motioner

Socialförsäkringsutskottets bet 1978/79:SfU14

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut