Medborgarskap

Socialförsäkringsutskottets bet 2016/17:SfU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2017

Beslut

Nej till motioner om medborgarskap (SfU14)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om medborgarskap. Motionerna handlade bland annat om språk- och samhällskunskapstester som villkor för svenskt medborgarskap, att alla barn som föds i Sverige ska beviljas svenskt medborgarskap från födseln och en förstärkning av medborgarskapets symbolvärde.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-02
Justering: 2017-04-04
Trycklov: 2017-04-12
Reservationer 3
bet 2016/17:SfU14

Nej till motioner om medborgarskap (SfU14)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om medborgarskap. Motionerna handlar bland annat om språk- och samhällskunskapstester som villkor för svenskt medborgarskap, att alla barn som föds i Sverige ska beviljas svenskt medborgarskap från födseln och en förstärkning av medborgarskapets symbolvärde.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-26
Debatt i kammaren: 2017-04-27
4

Beslut

Beslut: 2017-04-27
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 27 april 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Medborgarskap för barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1147 av Sara Karlsson och Lars Eriksson (båda S),

2016/17:1731 av Birgitta Ohlsson (L) och

2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 43.

Reservation 1 (KD)

2. Medborgarskapsfrågor i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:605 av Amir Adan (M),

2016/17:627 av Hillevi Larsson (S),

2016/17:2201 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1-5,

2016/17:2396 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 40-42,

2016/17:3324 av Jan Ericson m.fl. (M) yrkande 2 och

2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 35-41.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 24
M 64 0 0 20
SD 0 34 0 13
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 16 0 0 5
L 13 0 0 6
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 2
Totalt 223 34 15 77