Medborgarskap

Socialförsäkringsutskottets bet 2017/18:SfU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2018

Beslut

Nej till motioner om svenskt medborgarskap (SfU18)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om svenskt medborgarskap.

Motionerna handlar bland annat om språk- och samhällskunskapstester samt egen försörjning som villkor för svenskt medborgarskap, att medborgarskapets betydelse bör uppvärderas, en förlängning av tiden för hemvist för att få medborgarskap och att alla barn som föds i Sverige ska kunna få svenskt medborgarskap från födseln.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-03-01
Justering: 2018-03-22
Trycklov: 2018-03-23
Reservationer 10
bet 2017/18:SfU18

Alla beredningar i utskottet

2018-03-01, 2018-02-15

Nej till motioner om svenskt medborgarskap (SfU18)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om svenskt medborgarskap.

Motionerna handlar bland annat om språk- och samhällskunskapstester samt egen försörjning som villkor för svenskt medborgarskap, att medborgarskapets betydelse bör uppvärderas, en förlängning av tiden för hemvist för att få medborgarskap och att alla barn som föds i Sverige ska kunna få svenskt medborgarskap från födseln.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-27
Debatt i kammaren: 2018-03-28
4

Beslut

Beslut: 2018-03-28
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 mars 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Medborgarskapsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1673 av Maria Ferm (MP) yrkande 1,

2017/18:1725 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 4,

2017/18:1939 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6,

2017/18:2036 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2517 av Amir Adan (M),

2017/18:3179 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 3-6,

2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 35, 37 och 40,

2017/18:3428 av Robert Halef (KD),

2017/18:3463 av Robert Hannah (L) yrkandena 1, 2 och 4 samt

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 43, 44, 47 och 48.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 1 11
M 0 0 77 6
SD 0 36 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 0 0 20 1
L 14 0 1 4
KD 0 0 15 1
- 0 2 0 3
Totalt 155 38 114 42


2. Kunskaper om det svenska samhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1725 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och 5,

2017/18:3179 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2,

2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 36 och

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 46.

Reservation 5 (M, L)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 1 11
M 0 77 0 6
SD 0 0 36 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 19 0 0 2
L 0 13 2 4
KD 0 0 15 1
- 1 0 1 3
Totalt 161 90 55 43


3. Kunskaper i svenska språket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2401 av Boriana Åberg (M),

2017/18:3179 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1,

2017/18:3463 av Robert Hannah (L) yrkande 3 och

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 45.

Reservation 8 (M, L)
Reservation 9 (SD)

4. Medborgarskap för barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:372 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L),

2017/18:968 av Kerstin Lundgren (C),

2017/18:1673 av Maria Ferm (MP) yrkandena 2 och 3,

2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 32 och

2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 38.

Reservation 10 (L)