Medborgarskap

Socialförsäkringsutskottets bet 2018/19:SfU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 april 2019

Beslut

Nej till motioner om ändrade villkor för svenskt medborgarskap (SfU19)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om ändrade villkor för att få svenskt medborgarskap. Motionerna handlar bland annat om att förlänga tiden man måste bo i Sverige för att kunna ansöka om svenskt medborgarskap, den så kallade hemvisttiden. Andra förslag är språk- och samhällskunskapstester och egen försörjning som villkor för svenskt medborgarskap samt att förstärka medborgarskapets symbolvärde.

Enligt riksdagen finns det inte behov av några åtgärder i dessa frågor, främst med hänvisning till redan gällande regler och att arbete redan pågår.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-12
Justering: 2019-03-26
Trycklov: 2019-04-03
Reservationer 11
bet 2018/19:SfU19

Alla beredningar i utskottet

2019-03-12, 2019-03-07

Nej till motioner om ändrade villkor för svenskt medborgarskap (SfU19)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om ändrade villkor för att få svenskt medborgarskap. Motionerna handlar bland annat om att förlänga tiden man måste bo i Sverige för att kunna ansöka om svenskt medborgarskap, den så kallade hemvisttiden. Andra förslag är språk- och samhällskunskapstester och egen försörjning som villkor för svenskt medborgarskap samt att förstärka medborgarskapets symbolvärde.

Enligt utskottet finns det inte behov av några åtgärder i dessa frågor, främst med hänvisning till redan gällande regler och att arbete redan pågår.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-05
Debatt i kammaren: 2019-04-09
4

Beslut

Beslut: 2019-04-11
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 april 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Medborgarskapsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:297 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,

2018/19:448 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2018/19:1752 av Christian Carlsson (KD),

2018/19:2257 av Robert Hannah (L) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2768 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 32, 34 och 36,

2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 28 och 29,

2018/19:2920 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 4-6,

2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 23,

2018/19:2983 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 1 och

2018/19:2986 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 9.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (KD)
Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 1 13
M 0 0 60 10
SD 0 54 0 8
C 28 0 0 3
V 0 0 26 2
KD 0 0 19 3
L 0 0 15 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 126 54 121 48


2. Befrielse från svenskt medborgarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1402 av Annika Hirvonen Falk (MP) yrkande 7,

2018/19:2594 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 11 och

2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 24.

Reservation 6 (SD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 60 0 0 10
SD 0 54 0 8
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 0 15 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 233 69 0 47


3. Försörjningskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 27,

2018/19:2920 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3 och

2018/19:2983 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)

4. Kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:448 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2018/19:761 av Boriana Åberg (M),

2018/19:762 av Boriana Åberg (M),

2018/19:2257 av Robert Hannah (L) yrkande 3,

2018/19:2768 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 33,

2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 26,

2018/19:2920 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 22,

2018/19:2983 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 3-5 och

2018/19:2986 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 60 0 10
SD 0 0 54 8
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 0 0 20 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 168 60 74 47