Medborgarskap

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 februari 2022

Beslut

Regeringen bör utreda frågan om att barns befrielse från medborgarskap alltid ska prövas i domstol (SfU13)

Riksdagen beslutade att rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att den bör tillsätta en utredning om att barns befrielse från medborgarskap alltid ska prövas i domstol.

Samtidigt beslutade riksdagen att säga nej till cirka 40 förslag i övriga motioner från den allmänna motionstiden 2021 som bland annat handlar om kunskapskrav och försörjningskrav för svenskt medborgarskap.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motionerna 2021/22:2551 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD) yrkande 10, 2021/22:3843 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 6 och 2021/22:3985 av Juno Blom m.fl. (L) yrkande 36. I övrigt avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-01-27, 2022-02-03, 2022-02-15

Regeringen bör utreda frågan om att barns befrielse från medborgarskap alltid ska prövas i domstol (SfU13)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen beslutar att rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att den bör tillsätta en utredning om att barns befrielse från medborgarskap alltid ska prövas i domstol.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade cirka 40 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021.

Utskottet föreslår att riksdagen samtidigt beslutar att säga nej till övriga motioner som bland annat handlar om kunskapskrav och försörjningskrav för svenskt medborgarskap.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.