Medgivande för Riksbanken att ge kredit till IMF

Finansutskottets bet 2020/21:FiU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 oktober 2020

Beslut

Riksbanken får ändra sin kredit till IMF (FiU31)

Internationella valutafonden, IMF, finansierar sin utlåning med insatskapital från medlemsländerna, de kompletterande finansieringsformerna NAB (New Arrangement to Borrow) och bilaterala avtal med ett antal medlemsländer, varav Sverige är ett. IMF har beslutat att fördubbla medlemsländernas åtaganden i NAB och minska de bilaterala åtagandena, om det godkänns av medlemsländerna.

Riksdagen sa ja till att Riksbanken ökar Sveriges åtagande i NAB och förlänger deltagandet i NAB med ytterligare fem år. Riksdagen godkände samtidigt att Riksbanken ingår ett nytt bilateralt avtal med IMF som innebär minskad kredit, när utökningen av NAB börjar gälla. Förändringen innebär att Sveriges totala åtaganden för IMF minskar med motsvarande cirka 21,9 miljarder kronor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-10-01
Justering: 2020-10-15
Trycklov: 2020-10-15
bet 2020/21:FiU31

Riksbanken får ändra sin kredit till IMF (FiU31)

Internationella valutafonden, IMF, finansierar sin utlåning med insatskapital från medlemsländerna, de kompletterande finansieringsformerna NAB (New Arrangement to Borrow) och bilaterala avtal med ett antal medlemsländer, varav Sverige är ett. IMF har beslutat att fördubbla medlemsländernas åtaganden i NAB och minska de bilaterala åtagandena, om det godkänns av medlemsländerna.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till att Riksbanken ökar Sveriges åtagande i NAB och förlänger deltagandet i NAB med ytterligare fem år. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen godkänner att Riksbanken ingår ett nytt bilateralt avtal med IMF som innebär minskad kredit, när utökningen av NAB börjar gälla. Förändringen innebär att Sveriges totala åtaganden för IMF minskar med motsvarande cirka 21,9 miljarder kronor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-10-20
Debatt i kammaren: 2020-10-21
4

Beslut

Beslut: 2020-10-21
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förlängt deltagande och ett utökat åtagande inom NAB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att Riksbanken ökar Sveriges åtagande i Internationella valutafondens lånearrangemang NAB till 4,5 miljarder SDR (motsvarande ca 58 miljarder kronor) och förlänger Sveriges deltagande i arrangemanget med ytterligare fem år fr.o.m.  tidigast den 1 januari 2021. 
Därmed bifaller riksdagen framställning 2019/20:RB6 punkt 1.

2. Nytt bilateralt kreditavtal med IMF

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att Riksbanken får ingå ett avtal med Internationella valutafonden om en kredit på 7,4 miljarder SDR (ca 95,4 miljarder kronor) och att den krediten ska minska till 3,2 miljarder SDR (ca 41,3 miljarder kronor) när förlängningen och ökningen av Sveriges åtagande i lånearrangemanget NAB träder i kraft.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2019/20:RB6 punkt 2.