Medgivande för Riksbanken att ge kredit till Internationella valutafonden

Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2017

Beslut

Riksbanken fortsätter att ge lån till IMF (FiU28)

Riksdagen godkände att Riksbanken ingår ett avtal om lån till Internationella valutafonden, IMF, för att stärka fondens utlåningsresurser. Avtalet gäller en kredit på motsvarande cirka 92 miljarder kronor.

IMF:s kreditavtal med flera medlemsländer löper ut under 2016 och 2017. Förnyas inte avtalen minskar IMF:s förmåga att låna ut pengar med cirka en tredjedel. Både IMF och Riksbanken anser att det osäkra världsekonomiska läget motiverar att IMF även i fortsättningen har tillgång till krediter från medlemsländerna.

Enligt riksdagen är det avgörande att IMF har de resurser som krävs för att hantera kriser i det internationella betalningssystemet. För Sverige är det viktigt eftersom landet är starkt beroende av stabila marknader.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-02
Justering: 2017-02-16
Trycklov: 2017-02-16
Betänkande 2016/17:FiU28

Riksbanken fortsätter att ge lån till IMF (FiU28)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner att Riksbanken ingår ett avtal om lån till Internationella valutafonden, IMF, för att stärka fondens utlåningsresurser. Avtalet gäller en kredit på motsvarande cirka 92 miljarder kronor.

IMF:s kreditavtal med flera medlemsländer löper ut under 2016 och 2017. Förnyas inte avtalen minskar IMF:s förmåga att låna ut pengar med cirka en tredjedel. Både IMF och Riksbanken anser att det osäkra världsekonomiska läget motiverar att IMF även i fortsättningen har tillgång till krediter från medlemsländerna.

Enligt utskottet är det avgörande att IMF har de resurser som krävs för att hantera kriser i det internationella betalningssystemet. För Sverige är det viktigt eftersom landet är starkt beroende av stabila marknader.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-01
Debatt i kammaren: 2017-03-02
4

Beslut

Beslut: 2017-03-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Medgivande för Riksbanken att ge kredit till IMF

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att Riksbanken får ingå ett avtal med Internationella valutafonden om en kredit på 7,4 miljarder SDR, särskilda dragningsrätter, motsvarande ca 92 miljarder kronor.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2016/17:RB3.