Mediefrågor

Kulturutskottets betänkande 2007/08:KrU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 april 2008

Beslut

Nej till motioner om mediefrågor (KrU10)

Riksdagen sa nej till motioner som tar upp olika mediefrågor från den allmänna motionstiden 2007. Flera av motionerna handlar om radio- och tv-frågor, till exempel grannlands-tv, och andra tar upp filmfrågor som konkurrensen på biografmarknaden och censurlagstiftningen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om mediefrågor (KrU10)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner som tar upp olika mediefrågor från den allmänna motionstiden 2007. Flera av motionerna handlar om radio- och tv-frågor, till exempel grannlands-tv, och andra tar upp filmfrågor som konkurrensen på biografmarknaden och censurlagstiftningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.