Mediefrågor

Kulturutskottets bet 2010/11:KrU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 2011

Beslut

Nej till motioner om mediefrågor (KrU5)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010, de flesta om radio och tv i allmänhetens tjänst. Några motioner handlar om den framtida public service-verksamheten och dess finansiering, formerna för ägandet av public service-företagen och villkoren för sponsring av Sveriges Televisions sändningar. Kulturutskottet räknar med att regeringen kommer att ta upp dessa frågor när den förbereder nya sändningstillstånd för public service-företagen för tiden efter 2013. Andra motioner handlar om tv-sändningar från stora sportevenemang, flyttning av Sveriges Television till Göteborg, hörbar textremsa, radioskugga i Södermanland och lokalradion i Skåne. En motion handlar om att alla i Norden ska få tillgång till de nordiska ländernas public service-kanaler. Nordiska rådet slutbehandlade nyligen frågan och tog bort den från rådets dagordning. En annan motion tar upp frågan om att upprätta en databank över kvinnliga experter för att bryta mansdominansen i medierna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-01-25
Justering: 2011-02-01
Betänkande publicerat: 2011-02-08
Trycklov: 2011-02-07
Reservationer 3
bet 2010/11:KrU5

Alla beredningar i utskottet

2011-01-25

Nej till motioner om mediefrågor (KrU5)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010, de flesta om radio och tv i allmänhetens tjänst. Några motioner handlar om den framtida public service-verksamheten och dess finansiering, formerna för ägandet av public service-företagen och villkoren för sponsring av Sveriges Televisions sändningar. Utskottet räknar med att regeringen kommer att ta upp dessa frågor när den förbereder nya sändningstillstånd för public service-företagen för tiden efter 2013.

Andra motioner handlar om tv-sändningar från stora sportevenemang, flyttning av Sveriges Television till Göteborg, hörbar textremsa, radioskugga i Södermanland och lokalradion i Skåne. En motion handlar om att alla i Norden ska få tillgång till de nordiska ländernas public service-kanaler. Nordiska rådet slutbehandlade nyligen frågan och tog bort den från rådets dagordning. En annan motion tar upp frågan om att upprätta en databank över kvinnliga experter för att bryta mansdominansen i medierna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-02-16
4

Beslut

Beslut: 2011-03-02
12 förslagspunkter, 9 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 mars 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utredning om public service-verksamhetens framtid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr298 av Fredrick Federley (C) yrkandena 1-3.

2. Översyn av Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr220 av Hans Wallmark (M).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S103009
M101006
MP22003
FP22002
C20003
SD01901
V15103
KD18001
Totalt30120028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Finansieringen av SR, SVT och UR

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Kr203 av Jenny Petersson och Elisabeth Svantesson (båda M),
2010/11:Kr204 av Lars Beckman (M),
2010/11:Kr236 av Margareta B Kjellin (M),
2010/11:Kr244 av Thomas Finnborg (M),
2010/11:Kr254 av Cecilia Brinck (M),
2010/11:Kr255 av Jan Ericson (M),
2010/11:Kr282 av Emma Henriksson och Caroline Szyber (båda KD),
2010/11:Kr298 av Fredrick Federley (C) yrkande 4,
2010/11:Kr327 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) och
2010/11:Kr329 av Staffan Danielsson och Erik A Eriksson (båda C).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104008
M101006
MP23002
FP22002
C20003
SD01901
V00163
KD18001
Totalt288191626

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Upphovsrättsliga kostnader för vidaresändning av SVT:s program

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr304 av Håkan Juholt (S).

5. Översyn av villkoren för sponsring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr214 av Mats Johansson (M).

6. Tv-sändningar från stora sportevenemang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr269 av Lennart Axelsson (S).

Reservation 3 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010309
M101006
MP20212
FP22002
C19004
SD19001
V00163
KD17002
Totalt1981051729

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Utflyttning av SVT

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr252 av Eva Flyborg (FP).

8. Hörbar textremsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr215 av Åsa Lindestam (S).

9. SR:s sändningar i Södermanland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr213 av Liselott Hagberg (FP).

10. Lokalradion i Skåne

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr240 av Margareta Pålsson (M).

11. Grannlands-tv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr297 av Johan Linander och Erik A Eriksson (båda C).

12. Medier och kvinnliga experter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr201 av Eva Flyborg (FP).