Mediefrågor

Kulturutskottets betänkande 2011/12:KrU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2012

Beslut

Viktigt att SVT även i fortsättningen kan sända sportevenemang som förutsätter sponsring (KrU4)

Det är viktigt att SVT även i fortsättningen ska ha möjlighet att sända attraktiva sportevenemang som förutsätter sponsring. Det menar riksdagen i ett tillkännagivande till regeringen.

Public service-kommittén har i uppdrag att lämna förslag inför nästa tillståndsperiod. Utredningen ska bland annat lämna förslag på hur oberoendet från kommersiella aktörer kan stärkas ytterligare, till exempel genom en ökad öppenhet och tydlighet när det gäller sponsring, produktplaceringar och andra kommersiella samarbeten. Riksdagen understryker vikten av att det riksdagen framför finns med i den fortsatta processen.

Riksdagen sa vidare nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2011 om radio och tv i allmänhetens tjänst.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion Kr297 (S) yrkande 30 angående tv-sändningar från stora sportevenemang. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-02-02
Justering: 2012-03-01
Betänkande publicerat: 2012-03-06
Trycklov: 2012-03-06
Reservationer 4
Betänkande 2011/12:KrU4

Viktigt att SVT även i fortsättningen kan sända sportevenemang som förutsätter sponsring (KrU4)

Det är viktigt att SVT även i fortsättningen ska ha möjlighet att sända attraktiva sportevenemang som förutsätter sponsring. Det menar kulturutskottet som vill att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen.

Public service-kommittén har i uppdrag att lämna förslag inför nästa tillståndsperiod. Utredningen ska bland annat lämna förslag på hur oberoendet från kommersiella aktörer kan stärkas ytterligare, till exempel genom en ökad öppenhet och tydlighet när det gäller sponsring, produktplaceringar och andra kommersiella samarbeten. Utskottet understryker vikten av att det utskottet framför finns med i den fortsatta processen.

Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2011 om radio och tv i allmänhetens tjänst.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-03-21
4

Beslut

Beslut: 2012-03-28
10 förslagspunkter, 8 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 mars 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Finansiering av SR, SVT och UR

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr222 yrkande 1, 2011/12:Kr232, 2011/12:Kr251, 2011/12:Kr267, 2011/12:Kr274, 2011/12:Kr275, 2011/12:Kr280 och 2011/12:Kr292.

2. Förhandsprövning av nya tjänster inom public service

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr241.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M98009
MP01906
FP20004
C19004
SD19000
V01702
KD17002
-0001
Totalt173137039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Digitalisering av public service-företagens arkiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr297 yrkande 23.

Reservation 2 (S, V)

4. Tv-sändningar från stora sportevenemang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager som sin mening vad utskottet anfört om tv-sändningar från stora sportevenemang.
Därmed bifaller riksdagen motion
2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 30.

5. Public service-företagens kulturbevarande uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr319 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M98009
MP19006
FP20004
C19004
SD01900
V17002
KD17002
-0001
Totalt29119039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Finsk tv i hela Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr233.

7. Tv för minoriteter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr205.

8. Kvaliteten på radiosändningarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr236.

Reservation 4 (MP)

9. Public service-företagens produktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:K300 av Annelie Enochson (KD) yrkande 1.

10. Tidigare behandlade förslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr206 och 2011/12:Kr253.