Mellanöstern och Nordafrika

Utrikesutskottets bet 2009/10:UU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 2010

Beslut

Sverige ska erkänna folkmord (UU9)

Riksdagen sa ja till en flerpartimotion som bland annat innehåller krav på att Sverige ska erkänna folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker. Riksdagen uppmanar därför regeringen att erkänna folkmordet. Riksdagen sa samtidigt nej till övriga motioner i ärendet. Dessa handlar om Israel och de palestinska områdena, Iran, Irak, Turkiet, kurderna, Västsahara och religion i internationella relationer.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 5 under punkt 8 och dels i övrigt utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

51 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-02-18
Justering: 2010-03-02
Betänkande publicerat: 2010-03-04
Trycklov: 2010-03-03
Reservationer 6
bet 2009/10:UU9

Alla beredningar i utskottet

2010-02-18, 2010-02-09, 2010-01-21

Nej till motioner med anknytning till Mellanöstern och Nordafrika. (UU9)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till alla motioner i ärendet. Förslagen har anknytning till Mellanöstern och Nordafrika och har lämnats in under de allmänna motionstiderna 2008 och 2009.

Motionerna handlar bland annat om Israel och de palestinska områdena, kurdernas situation i Mellanöstern, att Sverige ska erkänna Sahariska arabiska demokratiska republiken (Västsahara) och att Sverige ska erkänna folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-03-11
4

Beslut

Beslut: 2010-03-11
10 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 mars 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Israel och de palestinska områdena

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U206 yrkandena 4 och 10, 2008/09:U290, 2008/09:U293 yrkandena 1 och 2, 2008/09:U342 yrkande 2, 2009/10:U203 yrkandena 1-3, 5, 7, 9 och 10, 2009/10:U213, 2009/10:U224, 2009/10:U227, 2009/10:U287, 2009/10:U337 yrkandena 2, 4 och 7 samt 2009/10:U340 yrkande 77.

Reservation 1 (v, mp)

2. Iran

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:U207 yrkandena 2-4 och 2009/10:U340 yrkande 79.

Reservation 2 (v, mp)

3. Irak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U319, 2008/09:U349 yrkande 85, 2009/10:U217, 2009/10:U295 yrkande 3 och 2009/10:U340 yrkande 78.

4. Turkiet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:U216.

5. Kurderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:U205 yrkandena 2 och 6.

Reservation 3 (v, mp)

6. Västsahara

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U265 yrkande 3, 2008/09:U268, 2008/09:U349 yrkande 80, 2009/10:U204 yrkande 4, 2009/10:U248 yrkandena 1 och 3, 2009/10:U340 yrkande 73 och 2009/10:U349 yrkande 5.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s097033
m760020
c20009
fp20008
kd17007
v01804
mp01207
-0100
Totalt133128088

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Religion i internationella relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:U262 yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:U282 yrkande 5.

8. Folkmord - kristna i det osmanska riket 1915

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U280 yrkande 1, 2008/09:U332 yrkandena 1-3, 2009/10:U201 yrkandena 1 och 2, 2009/10:U238 och 2009/10:U331 yrkande 7.

Reservation 5 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s097033
m760020
c20009
fp18208
kd16107
v01804
mp01207
-0100
Totalt130131088

Beslut: Kammaren biföll reservation 5

9. Folkmord - kurder i Irak 1988

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:U205 yrkande 3.

Reservation 6 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s950134
m750021
c180110
fp19108
kd17007
v01804
mp01207
-1000
Totalt22531291

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.