Mellanöstern och Nordafrika

Utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 2012

Beslut

Sverige bör erkänna Västsahara som en självständig stat (UU8)

Riksdagen beslutade att rikta ett tillkännagivande till regeringen om Västsahara. Uppmaningen till regeringen handlar om att Sverige snarast bör erkänna den sahariska arabiska demokratiska republiken som en fri och självständig stat. Sverige bör även verka för detta inom EU. Därmed sa riksdagen delvis ja till en motion från Socialdemokraterna, en från Miljöpartiet och en från Vänsterpartiet.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiderna 2010, 2011 och 2012 om Mellanöstern och Nordafrika. Motionerna handlar bland annat om regional demokratiutveckling med fokus på kvinnors rättigheter, Israel och de palestinska områdena, Syrien, Irak, Iran och Turkiet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionerna 2011/12:U208 yrkandena 11 och 12, 2012/13:U252 yrkande 3 och 2012/13:U306 yrkande 75 i denna del. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2012-06-12, 2012-10-23, 2012-11-08

Sverige bör erkänna Västsahara som en självständig stat (UU8)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om Västsahara. Uppmaningen till regeringen ska handla om att Sverige snarast bör erkänna den sahariska arabiska demokratiska republiken som en fri och självständig stat. Sverige bör även verka för detta inom EU. Därmed säger utskottet delvis ja till en motion från Socialdemokraterna, en från Miljöpartiet och en från Vänsterpartiet.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiderna 2010, 2011 och 2012 om Mellanöstern och Nordafrika. Motionerna handlar bland annat om regional demokratiutveckling med fokus på kvinnors rättigheter, Israel och de palestinska områdena, Syrien, Irak, Iran och Turkiet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.