Mellanöstern och Nordafrika

Utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 2016

Beslut

Nej till motioner om Mellanöstern och Nordafrika (UU12)

Riksdagen sa nej till motionsförslag som berörde frågor om Mellanöstern och Nordafrika. Förslagen handlade bland annat om Israel och Palestina, Västsahara, situationen i Libyen samt mänskliga rättigheter i Iran och i Egypten.

Därutöver handlade förslagen om situationen i Irak och Syrien, bland annat bekämpandet av terrororganisationen Daish. Riksdagen välkomnar att Sverige ingår i den internationella koalitionen mot Daish. Riksdagen fördömer Daishs systematiska och omfattande övergrepp mot de mänskliga rättigheterna och den internationella humanitära rätten.

Riksdagen sa också nej till förslag om att erkänna att det har begåtts folkmord i Irak och Syrien. Det med hänvisning till att det inte ankommer på riksdagen som ett representativt organ att göra folkrättsliga ställningstaganden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren har dels bifallit reservation 11 under punkt 6, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2016-02-11, 2016-03-22, 2016-04-05, 2016-04-12, 2016-04-19

Nej till motioner om Mellanöstern och Nordafrika (UU12)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag som berör frågor om Mellanöstern och Nordafrika. Förslagen handlar om bland annat Israel och Palestina, Västsahara, situationen i Libyen samt mänskliga rättigheter i Iran och i Egypten.

Därutöver handlar förslagen om situationen i Irak och Syrien, bland annat om bekämpandet av terrororganisationen Daish. Utskottet välkomnar att Sverige ingår i den internationella koalitionen mot Daish. Utskottet fördömer Daishs systematiska och omfattande övergrepp mot de mänskliga rättigheterna och den internationella humanitära rätten.

Utskottet säger nej till förslag om att erkänna att det har begåtts folkmord i Irak och Syrien med hänvisning till att det inte ankommer på riksdagen som ett representativt organ att göra folkrättsliga ställningstaganden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.