Mellanöstern och Nordafrika

Utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 2016

Beslut

Nej till motioner om Mellanöstern och Nordafrika (UU12)

Riksdagen sa nej till motionsförslag som berörde frågor om Mellanöstern och Nordafrika. Förslagen handlade bland annat om Israel och Palestina, Västsahara, situationen i Libyen samt mänskliga rättigheter i Iran och i Egypten.

Därutöver handlade förslagen om situationen i Irak och Syrien, bland annat bekämpandet av terrororganisationen Daish. Riksdagen välkomnar att Sverige ingår i den internationella koalitionen mot Daish. Riksdagen fördömer Daishs systematiska och omfattande övergrepp mot de mänskliga rättigheterna och den internationella humanitära rätten.

Riksdagen sa också nej till förslag om att erkänna att det har begåtts folkmord i Irak och Syrien. Det med hänvisning till att det inte ankommer på riksdagen som ett representativt organ att göra folkrättsliga ställningstaganden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren har dels bifallit reservation 11 under punkt 6, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Ärendets gång

1

Förslag

67 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-04-19
Justering: 2016-04-28
Trycklov: 2016-05-03
Reservationer 14
Betänkande 2015/16:UU12

Alla beredningar i utskottet

2016-04-19, 2016-04-12, 2016-04-05, 2016-03-22, 2016-02-11

Nej till motioner om Mellanöstern och Nordafrika (UU12)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag som berör frågor om Mellanöstern och Nordafrika. Förslagen handlar om bland annat Israel och Palestina, Västsahara, situationen i Libyen samt mänskliga rättigheter i Iran och i Egypten.

Därutöver handlar förslagen om situationen i Irak och Syrien, bland annat om bekämpandet av terrororganisationen Daish. Utskottet välkomnar att Sverige ingår i den internationella koalitionen mot Daish. Utskottet fördömer Daishs systematiska och omfattande övergrepp mot de mänskliga rättigheterna och den internationella humanitära rätten.

Utskottet säger nej till förslag om att erkänna att det har begåtts folkmord i Irak och Syrien med hänvisning till att det inte ankommer på riksdagen som ett representativt organ att göra folkrättsliga ställningstaganden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-05-10
Debatt i kammaren: 2016-05-11
4

Beslut

Beslut: 2016-05-11
10 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 maj 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Situationen i Syrien m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 26 i denna del.

2. Bekämpande av Daish i Irak och Syrien

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1882 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP) yrkandena 1 och 4 samt

2015/16:3192 av Robert Hannah (FP) yrkande 1.

Reservation 1 (L)
Reservation 2 (V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 73 0 0 11
SD 46 0 0 2
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 0 19 0 2
L 0 0 16 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 275 19 16 39


3. Skydd för minoriteter och frågor om autonomi eller självständighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1882 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP) yrkandena 5-8,

2014/15:2936 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och 5-7,

2015/16:2129 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1-7,

2015/16:2678 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 2 och

2015/16:2900 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD) yrkandena 1-3.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (L)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 72 0 0 12
SD 0 0 46 2
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 18 1 0 2
L 0 16 0 3
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 232 17 60 40


4. Erkännande av folkmord i Irak och Syrien

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1266 av Robert Halef (KD) yrkandena 1 och 2 samt

2015/16:3192 av Robert Hannah (FP) yrkande 2.

Reservation 6 (SD, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 70 3 1 10
SD 0 46 0 2
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 19 0 0 2
L 0 16 0 3
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 230 79 1 39


5. Situationen för kopter i Egypten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2766 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 1 och

2015/16:2127 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 7 (SD)

6. Israel, Palestina, fredsprocessen och erkännandet av Palestina som stat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2745 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1-4,

2015/16:128 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 2-19,

2015/16:2111 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1-5 och

2015/16:2404 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 1-3.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C)
Reservation 10 (V)
Reservation 11 (M, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 74 0 0 10
SD 0 46 0 2
MP 25 0 0 0
C 0 0 20 2
V 0 0 19 2
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 226 46 39 38


Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (M, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 74 0 10
SD 0 45 1 2
MP 25 0 0 0
C 0 0 20 2
V 0 0 19 2
L 0 16 0 3
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 122 149 40 38


7. Erkännande av SADR som stat samt folkomröstning och humanitärt bistånd till västsahariska flyktingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2743 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och

2015/16:2128 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 74 0 0 10
SD 0 1 45 2
MP 25 0 0 0
C 20 0 0 2
V 0 19 0 2
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 246 20 45 38


8. Mänskliga rättigheter i Iran

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:372 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 1-4 och 6-8.

Reservation 14 (V)

9. Situationen i Libyen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 26 i denna del.

10. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:202 av Fredrik Malm (FP),

2014/15:417 av Robert Hannah och Birgitta Ohlsson (FP),

2014/15:679 av Said Abdu (FP),

2014/15:871 av Annika Eclund (KD),

2014/15:879 av Tuve Skånberg (KD) yrkande 2,

2014/15:1392 av Mikael Oscarsson (KD),

2014/15:1396 av Mikael Oscarsson och Magnus Oscarsson (KD),

2014/15:1399 av Tuve Skånberg (KD) yrkandena 1 och 2,

2014/15:1554 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus (KD) yrkandena 1-3,

2014/15:1722 av Désirée Pethrus och Annika Eclund (KD),

2014/15:1742 av Johan Büser (S),

2014/15:2092 av Yilmaz Kerimo (S),

2014/15:2094 av Yilmaz Kerimo (S),

2014/15:2105 av Markus Wiechel (SD),

2014/15:2146 av Monica Green m.fl. (S),

2014/15:2165 av Shadiye Heydari m.fl. (S),

2014/15:2195 av Lawen Redar (S),

2014/15:2196 av Lawen Redar (S),

2014/15:2266 av Markus Wiechel (SD),

2014/15:2295 av Hillevi Larsson m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,

2014/15:2301 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S) yrkandena 1 och 2,

2014/15:2311 av Mikael Oscarsson (KD) yrkandena 1 och 2,

2014/15:2398 av Robert Halef (KD),

2014/15:2436 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 1,

2014/15:2797 av Lawen Redar m.fl. (S),

2014/15:2818 av Åsa Westlund (S) yrkandena 1 och 3,

2015/16:540 av Fredrik Malm (FP),

2015/16:784 av Robert Hannah (FP) yrkandena 1-4,

2015/16:1144 av Annika Lillemets och Valter Mutt (båda MP) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1212 av Said Abdu (FP),

2015/16:1267 av Robert Halef (KD),

2015/16:1268 av Robert Halef (KD),

2015/16:1269 av Robert Halef (KD) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1271 av Robert Halef (KD) yrkandena 1 och 3,

2015/16:1409 av Monica Green (S),

2015/16:1410 av Yilmaz Kerimo och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S),

2015/16:1497 av Désirée Pethrus och Caroline Szyber (båda KD) yrkandena 1-3,

2015/16:1522 av Hillevi Larsson m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1532 av Thomas Strand m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2141 av Emanuel Öz och Yilmaz Kerimo (båda S) yrkandena 1-3,

2015/16:2144 av Åsa Westlund (S),

2015/16:2145 av Åsa Westlund (S) yrkandena 1-3,

2015/16:2158 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S) yrkandena 1-3,

2015/16:2191 av Johan Büser och Yasmine Larsson (båda S),

2015/16:2802 av Jabar Amin (MP),

2015/16:2803 av Jabar Amin m.fl. (MP),

2015/16:2809 av Lawen Redar m.fl. (S),

2015/16:2818 av Markus Wiechel (SD),

2015/16:2840 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1 och

2015/16:2908 av Magnus Oscarsson (KD).