Mellanöstern och Nordafrika

Utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 april 2018

Beslut

Situationen i Mellanöstern och Nordafrika (UU14)

Riksdagen har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 som gäller Mellanöstern och Nordafrika. Motionerna tar bland annat upp situationen i Irak och Syrien, situationen i Turkiet, fredsprocessen i Mellanöstern samt situationen i Västsahara. Riksdagen sa nej till alla motionerna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2018-02-01, 2018-03-01, 2018-03-08, 2018-03-15

Situationen i Mellanöstern och Nordafrika (UU14)

Utrikesutskottet har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 som gäller Mellanöstern och Nordafrika. Motionerna tar bland annat upp situationen i Irak och Syrien, situationen i Turkiet, fredsprocessen i Mellanöstern samt situationen i Västsahara. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till alla motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.