Mellanöstern och Nordafrika

Utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 april 2018

Beslut

Situationen i Mellanöstern och Nordafrika (UU14)

Riksdagen har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 som gäller Mellanöstern och Nordafrika. Motionerna tar bland annat upp situationen i Irak och Syrien, situationen i Turkiet, fredsprocessen i Mellanöstern samt situationen i Västsahara. Riksdagen sa nej till alla motionerna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

81 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-03-15
Justering: 2018-04-12
Trycklov: 2018-04-18
Reservationer 19
Betänkande 2017/18:UU14

Alla beredningar i utskottet

2018-03-15, 2018-03-08, 2018-03-01, 2018-02-01

Situationen i Mellanöstern och Nordafrika (UU14)

Utrikesutskottet har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 som gäller Mellanöstern och Nordafrika. Motionerna tar bland annat upp situationen i Irak och Syrien, situationen i Turkiet, fredsprocessen i Mellanöstern samt situationen i Västsahara. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till alla motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-25
Debatt i kammaren: 2018-04-26
4

Beslut

Beslut: 2018-04-26
9 förslagspunkter, 5 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 april 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bekämpandet av Daish i Irak och Syrien

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 15 och

2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (L, KD)

2. Situationen i Irak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:471 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 5-7,

2016/17:1738 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 10,

2016/17:2893 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:529 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkande 17,

2017/18:1599 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 1 och

2017/18:3655 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

3. Situationen i Syrien

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:456 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkandena 1-5,

2016/17:1738 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 5 och 7,

2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 25,

2017/18:529 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkandena 13, 14 i denna del och 15 samt

2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 26.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 23
M 1 1 62 19
SD 0 0 30 12
MP 20 0 0 5
C 16 0 0 6
V 0 20 0 1
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 2 0 4 2
Totalt 160 21 96 72


4. Minoriteters situation och erkännande av folkmord i Irak och Syrien m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:455 av Björn Söder m.fl. (SD),

2016/17:471 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 1-4,

2016/17:1738 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 12 och 13,

2016/17:2893 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1 och 3,

2016/17:3208 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 14-17,

2017/18:529 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkande 14 i denna del,

2017/18:1599 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 2-4,

2017/18:3334 av Markus Wiechel m.fl. (SD),

2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 10 och

2017/18:3892 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 11-14.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (L, KD)
Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 22
M 62 0 1 20
SD 0 0 31 11
MP 20 0 0 5
C 16 0 0 6
V 0 0 20 1
L 0 17 0 2
KD 0 14 0 2
- 0 0 6 2
Totalt 189 31 58 71


5. Situationen i Turkiet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1200 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 4,

2016/17:1738 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 1, 2 och 6,

2016/17:3206 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 16,

2017/18:529 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkande 16 och

2017/18:1598 av Markus Wiechel m.fl. (SD).

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (L, KD)
Reservation 13 (V)

6. Israel, Palestina och fredsprocessen i Mellanöstern

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:459 av Jeff Ahl m.fl. (SD),

2016/17:472 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

2017/18:529 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkande 12 och

2017/18:3335 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (V)

7. Bistånd till Palestina

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3335 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5.

Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 22
M 64 0 0 19
SD 0 31 0 11
MP 20 0 0 5
C 16 0 0 6
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 6 0 2
Totalt 242 37 0 70


Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 22
M 0 63 0 20
SD 0 0 31 11
MP 20 0 0 5
C 0 16 0 6
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 0 14 0 2
- 0 0 6 2
Totalt 131 110 37 71


8. Västsahara

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:467 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:534 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkandena 1-4, 6 och 7.

Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 22
M 64 0 0 19
SD 0 0 31 11
MP 20 0 0 5
C 16 0 0 6
V 0 20 0 1
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 0 0 6 2
Totalt 221 20 37 71


9. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.