Mellanöstern

Utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2021

Beslut

Nej till motioner om Mellanöstern (UU15)

Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag i motioner som rör länder i Mellanöstern. Motionerna har lämnats in under den allmänna motionstiden 2018, 2019 och 2020.

Förslagen handlar exempelvis om minoriteters situation i Irak, Iran, Syrien och Turkiet samt om fredsprocessen i Mellanöstern.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-02-18, 2021-02-25, 2021-03-18

Nej till motioner om Mellanöstern (UU15)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till cirka 100 förslag i motioner som rör länder i Mellanöstern. Motionerna har lämnats in under den allmänna motionstiden 2018, 2019 och 2020.

Förslagen handlar exempelvis om minoriteters situation i Irak, Iran, Syrien och Turkiet samt om fredsprocessen i Mellanöstern.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.