Mellanöstern

Utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU15

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 21 april 2021

Nästa händelse: Bordläggning 20 april 2021

Utskottets förslag

Nej till motioner om Mellanöstern (UU15)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till cirka 100 förslag i motioner som rör länder i Mellanöstern. Motionerna har lämnats in under den allmänna motionstiden 2018, 2019 och 2020.

Förslagen handlar exempelvis om minoriteters situation i Irak, Iran, Syrien och Turkiet samt om fredsprocessen i Mellanöstern.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Ärendets gång

1

Förslag

47 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-03-18
Justering: 2021-04-15
Trycklov: 2021-04-16
Reservationer 8
Betänkande 2020/21:UU15

Alla beredningar i utskottet

2021-03-18, 2021-02-25, 2021-02-18

Nej till motioner om Mellanöstern (UU15)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till cirka 100 förslag i motioner som rör länder i Mellanöstern. Motionerna har lämnats in under den allmänna motionstiden 2018, 2019 och 2020.

Förslagen handlar exempelvis om minoriteters situation i Irak, Iran, Syrien och Turkiet samt om fredsprocessen i Mellanöstern.

Förslagspunkter

1. Minoriteter och frågor om Irak, Iran, Syrien och Turkiet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1380 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:1384 av Markus Wiechel m.fl. (SD),

2019/20:755 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-5,

2019/20:756 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 11 och 13,

2019/20:758 av Markus Wiechel m.fl. (SD),

2019/20:762 av Markus Wiechel m.fl. (SD),

2019/20:774 av Markus Wiechel m.fl. (SD),

2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 29-31,

2019/20:2830 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 12 i denna del,

2019/20:3357 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 14,

2020/21:648 av Markus Wiechel m.fl. (SD),

2020/21:652 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 11,

2020/21:669 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-5,

2020/21:676 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 1,

2020/21:689 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 32-34 och

2020/21:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 19 i denna del.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (KD)

2. Fredsprocessen i Mellanöstern, Israel och Palestina

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1367 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 1,

2019/20:135 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 2-20 och 22,

2019/20:768 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 1-4 och 6,

2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 38 och 39,

2019/20:2830 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 12 i denna del och 13,

2020/21:691 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och 5,

2020/21:2631 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 19,

2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 43-45 och

2020/21:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 19 i denna del och 20.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)
Reservation 8 (KD)

3. Internationell skyddsstyrka i Hormuzsundet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 12 och

2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 12.

4. Motioner för förenklad beredning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-04-20
Debatt i kammaren: 2021-04-21
4

Beslut

Beslut: 2021-04-21
4 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Minoriteter och frågor om Irak, Iran, Syrien och Turkiet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1380 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:1384 av Markus Wiechel m.fl. (SD),

2019/20:755 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-5,

2019/20:756 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 11 och 13,

2019/20:758 av Markus Wiechel m.fl. (SD),

2019/20:762 av Markus Wiechel m.fl. (SD),

2019/20:774 av Markus Wiechel m.fl. (SD),

2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 29-31,

2019/20:2830 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 12 i denna del,

2019/20:3357 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 14,

2020/21:648 av Markus Wiechel m.fl. (SD),

2020/21:652 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 11,

2020/21:669 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-5,

2020/21:676 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 1,

2020/21:689 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 32-34 och

2020/21:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 19 i denna del.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (KD)

2. Fredsprocessen i Mellanöstern, Israel och Palestina

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1367 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 1,

2019/20:135 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 2-20 och 22,

2019/20:768 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 1-4 och 6,

2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 38 och 39,

2019/20:2830 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 12 i denna del och 13,

2020/21:691 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och 5,

2020/21:2631 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 19,

2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 43-45 och

2020/21:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 19 i denna del och 20.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)
Reservation 8 (KD)

3. Internationell skyddsstyrka i Hormuzsundet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 12 och

2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 12.

4. Motioner för förenklad beredning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.